Numeracja zbrojenia

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Numeracja zbrojenia

Do numerowania zbrojenia należy używać tych samych poleceń numeracji, co w przypadku elementów.

Przed ponumerowaniem zespołów zbrojenia można zmienić ustawienia kolejności sortowania w taki sposób, jak w przypadku numeracji zespołów lub zespołów betonowych.

Należy pamiętać, że zbrojenie może wpływać na numerację zespołów betonowych. Aby wymusić na programie Tekla Structures nadawanie różnych numerów elementom i zespołom betonowym, które są identyczne pod każdym innym względem oprócz zbrojenia, należy zaznaczyć pole wyboru Pręty zbrojeniowe w oknie dialogowym Ustawienie numeracji.

Numeracja elementów i zespołów betonowych nie wpływa na numerację zbrojenia.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej