Numeracja elementów

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Numeracja elementów

Za pomocą polecenia Numeruj zmienione obiekty można ponumerować wszystkie elementy utworzone lub zmodyfikowane od czasu ostatniego numerowania. Jeśli po raz pierwszy przeprowadza się numerację danego modelu, wszystkie zawarte w nim elementy są traktowane jako nowe i zostają ponumerowane.

Aby ponumerować nowe i zmodyfikowane elementy:

Na zakładce Rysunki i raporty kliknij Uruchom numerację > Numeruj zmienione obiekty.

Tekla Structures numeruje elementy zgodnie z ustawieniami numeracji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej