Numeracja zespołów, zespołów betonowych i zespołów zbrojenia

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Numeracja zespołów, zespołów betonowych i zespołów zbrojenia

Do numerowania zespołów, zespołów betonowych i zespołów zbrojenia należy używać tych samych poleceń numeracji, co w przypadku elementów. Przed zastosowaniem numeracji można zmienić kolejność sortowania, która określa sposób przydzielania zespołom, zespołom betonowym i zespołom zbrojenia numerów pozycji. Sortowanie nie ma wpływu na numer pozycji elementu.

 1. W razie potrzeby zmień kolejność sortowania zespołów i zespołów betonowych.
  1. Na zakładce Rysunki i raporty kliknij Ustawienia numeracji > Ustawienia numeracji, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienie numeracji.
  2. Zmień kolejność sortowania, wybierając opcje na listach Sortuj wg i Następnie według.

   Domyślna kolejność sortowania to XYZ. Dostępne są następujące opcje:

   • Współrzędne x, y lub z elementu głównego zespołu lub zespołu betonowego lub głównego obiektu zbrojenia zespołu zbrojenia.

    Sortowanie odbywa się z uwzględnieniem położenia środka ciężkości zespołu lub zespołu betonowego. Tekla Structures wykrywa środek ciężkości każdego zespołu i zespołu betonowego, a następnie porównuje go z kolejnością wyznaczoną przez użytkownika.

   • Zdefiniowany przez użytkownika atrybut zespołu lub głównego elementu

    Jeśli sortowanie odbywa się z uwzględnieniem atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika, Tekla Structures wyświetla listę wszystkich dostępnych atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika.

  3. Kliknij Zastosuj lub OK, aby zapisać zmiany.
 2. W razie potrzeby zmień pozostałe ustawienia numeracji.
 3. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Uruchom numerację > Numeruj zmienione obiekty, aby ponumerować model.
Uwaga:

Po dodaniu nowych elementów do modelu te elementy, które miały już wcześniej nadane numery, nie zostaną ponownie ponumerowane z uwzględnieniem zmienionej kolejności sortowania. W takim przypadku należy sprawdzić i ewentualnie naprawić numerację takich elementów.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej