Blokowanie i odblokowywanie numerów kontrolnych

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Blokowanie i odblokowywanie numerów kontrolnych

Aby uniemożliwić innym użytkownikom modyfikowanie numerów kontrolnych niektórych lub wszystkich elementów w modelu, użyj polecenia Zablokuj/odblokuj numery kontrolne. Jeśli później zajdzie konieczność zmiany numerów kontrolnych, można je odblokować za pomocą tego samego polecenia.

  1. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Ustawienia numeracji > Zablokuj/odblokuj numery kontrolne, aby otworzyć okno dialogowe Zablokuj/odblokuj numery kontrolne.
  2. Określ, które numery kontrolne elementów mają zostać zablokowane lub odblokowane.
    • Aby zablokować lub odblokować numery kontrolne wszystkich elementów, nie wybieraj w modelu żadnych elementów.

    • Aby zablokować lub odblokować numery kontrolne tylko określonych elementów, wybierz je w modelu.

  3. Na liście Stan wybierz Zablokuj lub Odblokuj.
  4. Kliknij Zastosuj, aby zapisać zmiany.
  5. Kliknij Utwórz, aby zablokować lub odblokować numery.
Was this helpful?
Wstecz
Dalej