Ważne przyciski w katalogu profili

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Ważne przyciski w katalogu profili

Podczas pracy z profilami należy pamiętać o użyciu jednego z następujących przycisków w oknie dialogowym Modyfikuj katalog profili:

Przycisk

Opis

Zapisuje zmiany wprowadzone w jednym edytowanym profilu w pamięci komputera do momentu kliknięcia przycisku OK.

Zapisuje zmiany w folderze modelu.

Tekla Structures zapisuje zmieniony katalog na dysku twardym po kliknięciu OK w celu zamknięcia okna dialogowego; następnie kliknij OK w oknie dialogowym Potwierdzenie zapisu.

Umożliwia zamknięcie okna dialogowego Modyfikuj katalog profili bez zapisywania zmian.

Należy pamiętać, że wszystkie zmiany wprowadzone w katalogu zostaną utracone nawet po kliknięciu Aktualizuj, ponieważ nie zostały zapisane na dysku twardym. Zmiany wprowadzone do katalogu są widoczne w trakcie jednej sesji, ponieważ katalog korzysta z pamięci komputera. Następnym razem po uruchomieniu Tekla Structures poprzednie dane są przywracane z dysku twardego.

Tekla Structures zapisuje informacje na temat profili stałych w pliku profdb.bin. Przy pierwszym otwarciu modelu Tekla Structures odczytuje dane z dysku twardego i zapisuje je w pamięci komputera.

Po wybraniu profilu Tekla Structures odczytuje dane z pamięci komputera i wyświetla je w oknie dialogowym Modyfikuj katalog profili. Jest to szybsze niż odczytywanie danych z dysku twardego.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej