Identyczne zbrojenie

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Identyczne zbrojenie

Tekla Structures traktuje pręty zbrojeniowe jako jednakowe i nadaje im ten sam numer, jeśli mają identyczne następujące właściwości:

  • geometrię pręta,

  • serię numeracji,

  • rozmiar,

  • gatunek,

  • promień gięcia.

Klasa nie ma wpływu na numerację. Tekla Structures nadaje ten sam numer identycznym prętom zbrojeniowym, które należą do różnych klas.

Kierunek modelowania zbieżnych grup prętów zbrojeniowych ma wpływ na ich numerację. Oznacza to, że identyczne grupy prętów o różnych kierunkach modelowania otrzymują różne numery.

Zaokrąglenie długości prętów, skok zbieżności i inne ustawienia zestawu prętów wpływają na geometrię prętów, a zatem na numerację prętów w zestawach. Ustawienia zaokrąglania zdefiniowane w pliku rebar_config.inp dla rysunków i raportów nie wpływają na numerację.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej