Identyczne elementy

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Identyczne elementy

Tekla Structures nadaje elementom ten sam numer, jeśli są one identyczne w produkcji lub wylewaniu. Jeśli element zostanie zdeformowany po wytworzeniu lub wylaniu (np. wygięty lub skrócony), ostateczna postać jego geometrii na budowie i w modelu może być inna.

Tekla Structures traktuje elementy jako jednakowe i nadaje im ten sam numer, jeśli mają one identyczne następujące podstawowe właściwości:

  • geometrię elementu,

  • kierunek wylewania,

  • serię numeracji,

  • profil,

  • materiał,

  • wykończenie,

  • skrócenie.

W oknie dialogowym Ustawienie numeracji można określić zakres tolerancji geometrii elementów. Jeśli różnica w geometrii elementów mieści się w tym zakresie, Tekla Structures uznaje elementy za identyczne do celów numeracji.

Klasa nie ma wpływu na numerację. Tekla Structures nadaje ten sam numer identycznym elementom należącym do różnych klas.

W przypadku tworzenia plików NC, znaki maszynowe i oznaczenia konturu wpływają na numerację.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej