Numery rodzin

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Numery rodzin

Dzięki numeracji rodzin można grupować obiekty należące do tej samej serii numeracji w osobne „rodziny”. Może to być przydatne np. do znajdowania podobnych elementów betonowych, które można odlewać w tej samej formie.

Po zastosowaniu numeracji rodzin numery pozycji zespołów betonowych składają się z numeru rodziny i kwalifikatora. Przykład:

  1. Numer rodziny
  2. Kwalifikator

Zespoły i zespoły betonowe, które spełniają kryteria porównawcze określone w oknie dialogowym Ustawienie numeracji, otrzymają ten sam numer rodziny. Jeśli jednak mają one ten sam numer rodziny, ale różnią się pod względem geometrii lub materiału elementów, otrzymają niepowtarzalne numery kwalifikatora.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej