Przykład: użycie numerów rodzin

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Przykład: użycie numerów rodzin

W tym przykładzie cztery poniższe belki mają przedrostek serii numeracji B i numer początkowy 1. Elementy te mają taki sam profil główny, a każda para ma identyczną długość, ale różni się otworami.

Położenie zespołu: B/1

Położenie zespołu: B/2

Położenie zespołu: B/3

Położenie zespołu: B/4

Użyjemy następujących ustawień numeracji rodzin:

  • Użyj wspólnej numeracji dla serii: dodaj serię B/1

  • Porównaj: wybierz opcje Profil elementu głównego i Długość całkowita

Przy zadanych kryteriach numeracji rodzin Tekla Structures podzieli belki na dwie rodziny. Wszystkie belki mają taki sam profil, ale każda para ma inną długość. W ramach obu rodzin belki otrzymają odmienne kwalifikatory, ponieważ różnią się otworami.

  • Pierwsza belka otrzyma numer pozycji zespołu B/1-1

  • Druga belka otrzyma numer pozycji zespołu B/1-2

  • Trzecia belka otrzyma numer pozycji zespołu B/2-1

  • Czwarta belka otrzyma numer pozycji zespołu B/2-2

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej