Przykład: numeracja wybranych typów elementów

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Przykład: numeracja wybranych typów elementów

W tym przykładzie pokazano, jak używać różnych ustawień numeracji w przypadku różnych typów elementów. Posłużymy się jednym zestawem ustawień numeracji do kotew stalowych, a drugim — do słupów stalowych. Należy pamiętać, że polecenie Numeruj serie wybranych obiektów powoduje ponumerowanie wszystkich elementów, które mają ten sam przedrostek zespołu.

Aby ponumerować kotwy i słupy:

 1. Utwórz słupy stalowe.
 2. Utwórz kotwy z przedrostkiem serii numeracji AR i numerem początkowym 1.

  Upewnij się, ze ta seria numeracji różni się od wszystkich innych elementów i zespołów występujących w modelu.

 3. Na zakładce Rysunki i raporty kliknij Ustawienia numeracji > Ustawienia numeracji, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienie numeracji.
 4. Upewnij się, że pole wyboru Orientacja słupa nie jest zaznaczone, a następnie kliknij Zastosuj.

 5. Wybierz w modelu jedną z kotew.
 6. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Uruchom numerację > Numeruj serie wybranych obiektów.

  Wszystkie elementy z przedrostkiem AR i numerem początkowym 1 zostaną ponumerowane.

 7. Zaczekaj na zakończenie numeracji kotew.
 8. Na zakładce Rysunki i raporty kliknij Ustawienia numeracji > Ustawienia numeracji, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienie numeracji.
 9. Zaznacz pole wyboru Orientacja słupa, a następnie kliknij Zastosuj.
 10. Wybierz w modelu jeden ze słupów stalowych.
 11. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Uruchom numerację > Numeruj serie wybranych obiektów.

  Wszystkie słupy należące do tej samej serii numeracji, co wybrany słup, zostaną ponumerowane.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej