Przykład: numeracja elementów w wybranych fazach

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Przykład: numeracja elementów w wybranych fazach

W tym przykładzie pokazano, jak ponumerować model składający się z wielu faz, z których każda ma inny harmonogram detalowania i dostarczania. Umożliwia to wydawanie rysunków dotyczących danej fazy w dowolnym momencie.

Przed rozpoczęciem należy podzielić model na fazy.

Aby ponumerować elementy w wybranych fazach:

 1. Zastosuj osobny przedrostek serii numeracji i numer początkowy do elementów w poszczególnych fazach.

  Przykład:

  • Belki w fazie 1 otrzymają przedrostek serii numeracji B i numer początkowy 1000.

  • Belki w fazie 2 otrzymają przedrostek serii numeracji B i numer początkowy 2000.

  (1) Faza 1: kolor zielony

  (2) Faza 2: magenta

 2. Upewnij się, że serie numeracji nie nachodzą na siebie.

  Aby np. uniknąć pokrywania się numeracji belek w fazie 1 z numeracją belek w fazie 2, faza 1 powinna zawierać co najwyżej 1000 numerów pozycji.

 3. Wybierz elementy, które chcesz ponumerować.
  Wskazówka:

  Do łatwego wybierania elementów należących do danej fazy lub elementów o określonej serii numerów początkowych służą filtry wyboru. Można ich też używać do ignorowania określonych faz, które zostały już ukończone lub nie są jeszcze gotowe do numerowania.

 4. Na zakładce Rysunki i raporty kliknij Ustawienia numeracji > Ustawienia numeracji, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienie numeracji.
 5. Zmień ustawienia numeracji, a następnie kliknij Zastosuj.
 6. Wybierz jeden z elementów, które chcesz ponumerować.
 7. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Uruchom numerację > Numeruj serie wybranych obiektów.

  Wszystkie elementy należące do tej samej serii numeracji, co wybrany element, zostaną ponumerowane.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej