Przykład: numeracja identycznych belek

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Przykład: numeracja identycznych belek

W tym przykładzie objaśniono, jak różne ustawienia numeracji wpływają na zróżnicowanie numerów elementów po zmodyfikowaniu jednego z elementów.

Aby ponumerować identyczne belki:

 1. Utwórz trzy identyczne belki z przedrostkiem serii numeracji P i numerem początkowym 1.
 2. Zastosuj numerację w modelu. Wszystkie belki otrzymają numer pozycji elementu P1.
 3. Zmień jedną z belek.
 4. Zastosuj numerację w modelu. Powinny teraz występować dwie belki P1 i jedna P2.
 5. Zmień belkę P2, aby była identyczna z innymi.
 6. Zastosuj numerację w modelu.

  Zależnie od ustawień numeracji w oknie dialogowym Ustawienie numeracji Tekla Structures przypisze zmodyfikowanemu elementowi jeden z następujących numerów pozycji:

  • Porównaj ze starym: P1

  • Zachowaj numerację, jeśli to jest możliwe: P2

  • Podaj nowy numer: P3

Was this helpful?
Wstecz
Dalej