Wyświetlanie numerów kontrolnych w modelu

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Wyświetlanie numerów kontrolnych w modelu

Jeśli numery kontrolne nie są wyświetlane w modelu, można włączyć ich widoczność za pomocą ustawień wyświetlania.

 1. Kliknij dwukrotnie widok, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości widoku.
 2. Kliknij Wyświetl... i przejdź do karty Zaawansowane.
 3. Zaznacz pole wyboru Etykieta elementu.
 4. Na liście Właściwości wybierz Atrybuty użytkownika, a następnie kliknij Dodaj >.

  Pojawi się okno dialogowe Etykieta elementu.

 5. Wprowadź ACN i kliknij OK.

  Właściwość zostanie przeniesiona na listę Etykieta elementu.

 6. Kliknij Zmień.

  Numery kontrolne są wyświetlane w modelu zaraz po numerach pozycji elementu.

Przykład

W poniższym przykładzie numery 1–8 oznaczają numery kontrolne.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej