Tworzenie modelu elementów standardowych

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Tworzenie modelu elementów standardowych

Model elementów standardowych zawiera wyłącznie standardowe elementy z określonymi przedrostkami. Przedrostków tych można używać przy numerowaniu elementów w innym modelu. Przedrostki określone przez użytkownika będą stosowane w innym modelu jako faktyczne numery pozycji elementu.

Model elementów standardowych jest używany w celu porównania elementów w przypadku ponumerowania elementów w modelu projektu. Nie można używać go do tworzenia elementów w modelu projektu.

Uwaga:

Ta funkcja ma zastosowanie tylko do elementów stalowych. Jej działanie nie obejmuje zespołów.

 1. Utwórz nowy model i nadaj mu nazwę opisową.

  Na przykład ElementyStandardowe.

 2. Utwórz obiekty, których chcesz używać jako elementów standardowych.
 3. Rozbij wszystkie komponenty.

  Komponenty można rozbić, jeśli planuje się usunięcie zbędnych elementów, np. powielonych kątowników i elementów głównych.

 4. Usuń wszystkie zbędne elementy.
 5. Nadaj obiektom przedrostki elementów, które nie są używane gdzie indziej (np. STD1, STD2 itd.).

  Należy się upewnić, że model złożony z elementów standardowych nie zawiera powielonych przedrostków elementów. Nie trzeba określać przedrostka zespołu ani numerów początkowych elementu lub zespołu.

 6. Zapisz model elementów standardowych.

  Aby korzystać z modelu elementów standardowych z Tekla Model Sharing, zapisz go w osobnym folderze znajdującym się w folderze bieżącego modelu.

  W celu korzystania z modelu elementów standardowych z modelem wielu użytkowników zapisz model elementów standardowych, tak aby wszyscy użytkownicy mieli do niego dostęp.

 7. Otwórz projektowany model, który chcesz ponumerować.
 8. W menu Plik kliknij Ustawienia > Opcje zaawansowane > Numeracja.
 9. Sprawdź, czy opcja zaawansowana XS_​STD_​PART_​MODEL wskazuje prawidłowy model elementów standardowych.

  Przykład:

  XS_STD_PART_MODEL=C:\TeklaStructuresModels\StandardParts\

 10. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Ustawienia numeracji > Ustawienia numeracji, aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienie numeracji.
 11. Jeśli zostało zaznaczone pole wyboru Nazwa elementu, upewnij się, że projektowany model ma te same nazwy elementów co model złożony z elementów standardowych.
 12. Zaznacz pole wyboru Kontrola standardowych elementów.
 13. Kliknij Zastosuj, aby zapisać zmiany.
 14. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Uruchom numerację > Numeruj zmienione obiekty, aby ponumerować model projektu.

  W trakcie numerowania elementów Tekla Structures porównuje wszystkie elementy w projektowanym modelu z modelem elementów standardowych. Wszystkie przedrostki znajdujące się w modelu elementów standardowych zostają zastosowane do wszystkich identycznych elementów wykrytych w projektowanym modelu. Serie numeracji najstarszego ponumerowanego elementu standardowego w modelu projektu są stosowane do wszystkich identycznych elementów wykrytych w modelu projektu.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej