Ustawienia numerów kontrolnych

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Ustawienia numerów kontrolnych

W oknie dialogowym Utwórz numery kontrolne (S9) można wyświetlać i modyfikować ustawienia numerów kontrolnych.

Opcja

Opis

Numeracja

Służy do określania, które elementy otrzymają numery kontrolne.

Ustawienie Wszystkie powoduje nadawanie kolejnych numerów wszystkim elementom.

Ustawienie Z serią numeracji powoduje nadawanie numerów kontrolnych elementom należącym do określonej serii numeracji.

Seria numeracji Zespołu/Zespołu betonowego

Umożliwia określanie przedrostka i numeru początkowego serii numeracji, dla której mają zostać utworzone numery kontrolne.

Opcja niezbędna tylko w połączeniu z ustawieniem Z serią numeracji.

Numer początkowy numerów kontrolnych

Numer, od którego zaczyna się numeracja.

Wartość kroku

Służy do określania odstępu między dwoma numerami kontrolnymi.

Przenumeruj

Umożliwia określanie sposobu traktowania elementów mających już numery kontrolne.

Ustawienie Tak powoduje zastępowanie obecnych numerów kontrolnych.

Ustawienie Nie powoduje zachowywanie obecnych numerów kontrolnych.

Pierwszy kierunek

Opcje służące do określania kolejności, w jakiej będą przypisywane numery kontrolne.

Drugi kierunek

Trzeci kierunek

Zapisz UDA do

Umożliwia określenie lokalizacji zapisu numerów kontrolnych.

Użycie opcji Zespół powoduje zapisanie numerów kontrolnych w zdefiniowanych przez użytkownika atrybutach zespołów lub zespołów betonowych.

Użycie opcji Element główny powoduje zapisanie numerów kontrolnych w zdefiniowanych przez użytkownika atrybutach elementów głównych zespołu lub zespołu betonowego.

Numery kontrolne są wyświetlane na zakładce Parametry.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej