Sprawdzanie numeracji

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Sprawdzanie numeracji

Numery pozycji można sprawdzać w wielu miejscach:

 • Numery pozycji można dodawać do etykiet elementów.

  1. W modelu, upewnij się, że przełącznik wyboru Wybierz widoki jest aktywny.
  2. Kliknij dwukrotnie tło, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości widoku.
  3. Kliknij Wyświetl..., aby otworzyć okno dialogowe Wyświetl.
  4. Przejdź do zakładki Zaawansowane i dodaj Pozycja elementu do Etykieta elementu.
  5. Kliknij Zmień.

  Etykiety elementów zawierają teraz numery pozycji.

 • Numer elementu można sprawdzić w oknie Menedżer dokumentów.

 • Etykieta rysunku może zawierać numer pozycji i liczbę identycznych elementów.

 • Można korzystać z poleceń Zbadaj .

 • Można tworzyć raporty, w których podane są pozycje zespołów i elementów.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej