Zmiana istniejących już numerów

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Zmiana istniejących już numerów

Polecenia Zmień numer służą do zastępowania istniejących już numerów elementów, zespołów, numerów złożonych czy rodzin numerami określonymi przez użytkownika. Polecenia te nie modyfikują serii numeracji elementów. Aby zapobiec błędom podczas rysowania, modelowania i produkcji, Tekla Structures nie zezwala na nadawanie identycznych numerów dwóm różnym zespołom lub elementom.

 1. Na zakładce Rysunki i raporty kliknij Zmień numer i wybierz jedno z następujących poleceń:
  • Zmień numer elementu
  • Zmień numer zespołu
  • Zmień złożony numer elementu
  • Zmień złożony numer zespołu
  • Zmień numer rodziny

  Pojawi się odpowiednie okno dialogowe. Na przykład, jeśli wybierzesz polecenie Zmień numer zespołu, pojawi się okno dialogowe Przypisz numer zespołu.

 2. Wybierz element w modelu.
 3. W wyświetlonym oknie dialogowym (na przykład Przypisz numer zespołu), kliknij Pobierz, aby wyświetlić bieżące właściwości numeracji elementu.
 4. Wprowadź właściwości numeracji, których chcesz używać w przypadku tego elementu.

  Należy pamiętać, że wprowadzane tu numery pozycji nie mają charakteru bezwzględnego. Jeśli np. numer początkowy serii to 100, numery pozycji odnoszą się do numerów w obrębie tej serii. Dlatego numer pozycji 1 odpowiada tak naprawdę numerowi 100, numer pozycji 2 numerowi 101, numer pozycji 3 numerowi 102 itd.

 5. Jeśli zmieniasz numer zespołu przypisany wybranym elementom, upewnij się, że wybrana opcja Przypisz do ma wartość Tylko wybrane obiekty.

  W przeciwnym razie wszystkie elementy o tym samym pierwotnym numerze zostaną ponownie ponumerowane.

 6. Kliknij Przypisz, aby zmienić numer.

  Jeśli podany numer znajduje się już w użyciu, Tekla Structures wyświetli ostrzeżenie i zachowa pierwotny numer.

  Tekla Structures wyświetla także ostrzeżenie, jeśli numer pozycji jest większy od aktualnie najwyższego numeru. Ma ono jednak tylko charakter informacyjny, ponieważ zmiana numeru i tak zostanie wprowadzona.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej