Modyfikowanie reguły w katalogu profili

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Modyfikowanie reguły w katalogu profili

  1. W menu Plik kliknij Katalogi > Katalog profili, aby otworzyć okno dialogowe Zmień katalog profili.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną istniejącą regułę i wybierz opcję Edytuj regułę.

    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Reguły administratora profili.

  3. Zmodyfikuj właściwości reguły.
  4. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Reguły administratora profili.
  5. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Modyfikuj katalog profili.
  6. Kliknij OK w oknie dialogowym Potwierdzenie zapisu, aby zapisać zmiany.

Profile w drzewie profili zostaną ułożone w kolejności alfabetycznej, a reguły w zdefiniowanej kolejności. Aby zmienić kolejność wyświetlania reguł, użyj poleceń Przesuń w górę i Przesuń w dół.

Wskazówka:

Aby usunąć regułę, kliknij prawym przyciskiem myszy istniejącą regułę i wybierz opcję Usuń regułę.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej