Dodawanie atrybutów użytkownika do profili

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Dodawanie atrybutów użytkownika do profili

Do profili można dodawać własne atrybuty. Można na przykład określić grubość warstwy malarskiej, zdefiniować maksymalny rozmiar kruszywa betonu, posortować różne typy profili według materiału lub utworzyć aliasy profili w celu konwertowania profili calowych na metryczne i odwrotnie.

 1. W menu Plik kliknij Katalogi > Katalog profili, aby otworzyć okno dialogowe Zmień katalog profili.
 2. Na karcie Atrybuty użytkownika kliknij na Definicje.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Modyfikuj właściwości profilu.

 3. Kliknij Dodaj, aby dodać nowy wiersz.
 4. Aby zdefiniować atrybut użytkownika, kliknij określony element w wierszu.
  1. Na liście Typ profilu wybierz typ profilu, do którego atrybut użytkownika zostanie użyty.
  2. Na liście Typ wielkości wybierz, jaki rodzaj informacji będzie zawierał atrybut użytkownika, na przykład ciężar, pole powierzchni, wskaźnik lub tekst.
  3. Na liście Kolejność zdefiniuj kolejność wyświetlania atrybutów użytkownika w oknie dialogowym. Większe wartości są wyświetlane na początku.
  4. Na liście Nazwa właściwości zdefiniuj nazwę właściwości.

   Nazwa zostanie zapisana w katalogu i będzie można jej użyć w raportach i szablonach. Gdy Nazwa właściwości zostanie użyta w szablonie, łańcuch PROFILE.PROPERTY_NAME będzie wskazywał miejsce wyświetlania nazwy właściwości. Przykładowo PAINT_LAYER_THICKNESS.

  5. W kolumnie Symbol zdefiniuj skrót, którego będzie można użyć do właściwości, taki jak Ix lub ct.
  6. W kolumnie Etykieta zdefiniuj etykietę atrybutu.
 5. Kliknij Aktualizuj.
 6. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Modyfikuj właściwości profilu.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej