Dodawanie reguły do katalogu profili

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Dodawanie reguły do katalogu profili

 1. W menu Plik kliknij Katalogi > Katalog profili, aby otworzyć okno dialogowe Zmień katalog profili.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną istniejącą regułę i wybierz opcję Dodaj regułę.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Reguły administratora profili.

 3. Zdefiniuj właściwości reguły.
  1. Wprowadź nazwę reguły w polu Nazwa reguły.
  2. Wybierz Typ profilu, którego reguła będzie dotyczyć.
  3. Wprowadź Nazwę łańcucha filtrowania definiującą nową regułę.

   Domyślnie w polu wprowadzony jest symbol wieloznaczny (*), który oznacza „wszystkie pozycje”.

   Aby na przykład zgrupować wszystkie pozycje katalogu, których nazwy zaczynają się od litery A, wprowadź łańcuch A* w polu Nazwa łańcucha filtrowania, a żeby zgrupować wszystkie pozycje katalogu, których nazwy zawierają liczbę 100, wprowadź łańcuch *100*. Tekla Structures grupuje pozycje katalogu spełniające kryteria określone przy użyciu nowej reguły.

 4. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Reguły administratora profili.
 5. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Modyfikuj katalog profili.
 6. Kliknij OK w oknie dialogowym Potwierdzenie zapisu, aby zapisać zmiany.
  Wskazówka:

  Można dodać regułę kolejnego poziomu, która umożliwi utworzenie podgrupy pod istniejącą regułą. Polecenie Dodaj następny poziom reguł umożliwia dodanie kolejnego poziomu reguł.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej