Kierunek wylewania

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Kierunek wylewania

Aby wyznaczyć kierunek wylewania elementu betonowego, można określić, która powierzchnia elementu ma być skierowana w górę w szalunku. Góra powierzchni czołowej formy jest wyświetlana w widoku z przodu na rysunku.

Kierunek wylewania elementów betonowych i niebetonowych

Aby włączyć tę funkcję również dla elementów niebetonowych i wskazać w modelu powierzchnię elementu, która ma być wyświetlana w widoku głównym (przód) rysunku, należy użyć opcji zaawansowanej XS_SET_​FIXEDMAINVIEW​_UDA_TO_​AFFECT_​NUMBERING.

Kierunek wylewania wpływa na numerację elementów. W przypadku wyznaczenia kierunku wylewania elementów, które różnią się tylko kierunkiem modelowania, otrzymają one różne numery pozycji. Stanie się tak, ponieważ kierunek modelowania ma wpływ na górę powierzchni czołowej formy elementów. Domyślnie kierunek wylewania elementów nie jest określony, co oznacza, że kierunek modelowania nie wpływa na numerację.

Uwaga:

Na rysunkach należy używać układu współrzędnych Stały, aby wyświetlać górną płaszczyznę formy w widoku z przodu.

Przykład

W poniższym przykładzie każdy zespół betonowy otrzymuje inny numer pozycji, ponieważ panele różnią się ustawieniami góry powierzchni czołowej formy i orientacją. Czerwona strzałka wskazuje kierunek modelowania.

W poniższym przykładzie zespoły betonowe otrzymują ten sam numer pozycji, ponieważ ustawienia góry powierzchni czołowej formy nie zostały określone. Czerwona strzałka wskazuje kierunek modelowania.

Określanie kierunku wylewania elementu

Można określać kierunek wylewania elementów betonowych.

 1. Wybierz dla sposobu renderowania elementów ustawienie Renderowany, wykonując jedną z następujących czynności:
  • Na karcie Widok kliknij Rendering > Elementy - renderowany.

  • Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + 4.

 2. Na karcie Beton kliknij Zespół betonowy > Ustaw górną płaszczyznę formy.
 3. Przesuń wskaźnik myszy na wybrany element betonowy.
 4. Wybierz powierzchnię elementu, która będzie skierowana w górę w szalunku.
Wskazówka:

Ewentualnie można to zrobić za pośrednictwem zdefiniowanych przez użytkownika atrybutów elementu.

 • Elementy betonowe: Wybierz opcję atrybutu użytkownika Górna płaszczyzna formy.

 • Elementy niebetonowe: Po wprowadzeniu w opcji XS_SET_​FIXEDMAINVIEW​_UDA_TO_​AFFECT_​NUMBERING wartości STEEL, TIMBER lub MISC wybierz opcję atrybutu użytkownika Ustalony widok główny rysunku.

Wyświetlanie góry powierzchni czołowej formy

W widoku modelu można wyświetlać górę powierzchni czołowej formy elementu betonowego.

 1. Na karcie Beton kliknij Zespół betonowy > Pokaż górną płaszczyznę formy.
 2. Kliknij element betonowy, którego góra powierzchni czołowej formy chcesz wyświetlić.

  Tekla Structures podświetli górę powierzchni czołowej formy na czerwono:

Wskazówka:

Aby ponownie ukryć górną płaszczyznę formy, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Aktualizuj okno.

Zauważ, że jeśli nie została ustawiona konkretna wartość góry formy, polecenie Pokaż górną płaszczyznę formy podświetla domyślną powierzchnię, która jest powierzchnią przodu elementu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej