Przypisywanie elementom numerów kontrolnych

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Przypisywanie elementom numerów kontrolnych

 1. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Ustawienia numeracji > Przypisz numery kontrolne, aby otworzyć okno dialogowe Utwórz numery kontrolne.
 2. Wskaż elementy, którym mają zostać przypisane numery kontrolne.
  • Aby ponumerować cały model, nie wybieraj żadnych elementów.

  • Aby ponumerować tylko określone elementy, wybierz je.

 3. Jeśli chcesz przypisać numery kontrolne tylko elementom należącym do określonej serii numeracji:
  1. Na liście Numeracja wybierz pozycję Wg serii numeracji.
  2. W odpowiednich polach wprowadź Przedrosteki Nr początkowy.
 4. Określ numery kontrolne, które mają zostać zastosowane.
  1. W polu Nr początkowy numerów kontrolnych wprowadź pierwszy numer kontrolny, który ma zostać użyty.
  2. W polu Wartość kroku określ odstęp między numerami kontrolnymi.

   Na przykład, aby przypisać numery kontrolne 2, 5, 8, 11 itd., wpisz 2 w polu Nr początkowy numerów kontrolnych i 3 w polu Wartość kroku.

 5. Na liście Przenumeruj określ, jak traktować elementy, które mają już numery kontrolne.
  • Wybierz Nie, aby zachować dotychczasowe numery kontrolne.

  • Wybierz Tak, aby zastąpić dotychczasowe numery kontrolne nowymi.

 6. Użyj list Pierwszy kierunek, Drugi kierunek i Trzeci kierunek, aby zdefiniować kolejność numerów kontrolnych.
 7. Na liście Zapisz UDA do wybierz lokalizację zapisu numerów kontrolnych. Numer kontrolny będzie wyświetlany na zakładce Parametry w oknie dialogowym atrybutów użytkownika dla:
  • Zespół
  • Element główny
 8. Kliknij Zastosuj, aby zapisać zmiany.
 9. Kliknij Utwórz, aby ponumerować elementy.
Was this helpful?
Wstecz
Dalej