Dostosowywanie ustawień numeracji

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Dostosowywanie ustawień numeracji

Ustawienia numeracji można dopasować do swoich potrzeb. Należy to zrobić na wczesnym etapie projektu, przed utworzeniem pierwszych rysunków i raportów. Zasad numeracji nie należy zmieniać w trakcie realizacji projektu.

  1. Na zakładce Rysunki i raporty kliknij Ustawienia numeracji > Ustawienia numeracji, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienie numeracji.
  2. W razie potrzeby zmień ustawienia.

    Można np. określić, które właściwości elementu wpływają na numerację w modelu. W większości przypadków sprawdzają się ustawienia domyślne.

  3. Kliknij Zastosuj lub OK.
    Uwaga:

    Zawsze należy sprawdzać i naprawiać numerację po zmianie jej ustawień.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej