Opcje i ustawienia narzędzia Tekla License Borrow Tool

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Opcje i ustawienia narzędzia Tekla License Borrow Tool

Tekla License Borrow Tool wyświetla informacje o licencjach dostępnych do wypożyczenia i o tych, które zostały już wypożyczone. Za jego pomocą można też wypożyczać i zwracać licencje.

W obszarze Produkty widoczne są informacje o licencjach. W tym miejscu można również określać datę wygaśnięcia wypożyczenia licencji:

Opcja/ustawienie

Opis

Wypożyczony do

Wybór daty wygaśnięcia wypożyczonej licencji. Maksymalny okres to jeden miesiąc.

Konfiguracja

Nazwa wypożyczonej konfiguracji.

Wersja

Numer wersji konfiguracji.

ID Aktywacji w użyciu

Wskazuje, czy dany ID aktywacji znajduje się w użyciu w ramach wypożyczenia. To pole jest zaznaczone, tylko jeśli użytkownik korzysta z dostosowanego, eksportowanego pliku ID produktu.

Data początkowa

Data początku obowiązywania licencji.

Data wygaśnięcia

Data wygaśnięcia licencji.

W obszarze Wypożyczone Licencje widoczne są informacje o wypożyczonych licencjach. W tym miejscu można też zwracać wypożyczone licencje.

Opcja/ustawienie

Opis

Zwrot

Służy do zwracania licencji.

Status zaufania

Status zaufania dla hosta (H), czasu (T) i przywrócenia (R). Zielony symbol oznacza, że informacje są zaufane. Czerwony symbol oznacza natomiast, że informacje nie są zaufane. Jeśli którakolwiek z tych informacji nie jest zaufana, nie można korzystać z danej licencji.

  • Host wskazuje, czy serwer został przeniesiony z jednego komputera na inny lub czy nastąpiła poważna zmiana konfiguracji sprzętowej komputera.

  • Czas wskazuje, czy manipulowano przy zegarze systemowym.

  • Przywróć wskazuje, czy licencja została uzyskana z kopii zapasowej.

Włączone

Wskazuje, czy licencja jest aktywna, czy nieaktywna. Licencja może być np. nieaktywna, jeśli w trakcie jej wypożyczenia nastąpi przerwanie połączenia. Nieaktywnej licencji nie można używać.

Konfiguracja

Nazwa konfiguracji.

Wersja

Numer wersji konfiguracji.

Wypożyczony do

Data wygaśnięcia wypożyczenia.

Wypożyczony od

Serwer licencyjny, z którego wypożyczono licencję.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej