Instalowanie serwera licencji Tekla - instalacja automatyczna

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Instalowanie serwera licencji Tekla - instalacja automatyczna

Przed rozpoczęciem instalowania serwera licencyjnego należy zatrzymać usługę licencyjną FlexNet i pozostałe usługi licencyjne.

Aby uzyskać więcej informacji o używanej wersji serwera licencji, zobacz Zalecenia sprzętowe dotyczące serwera licencji dla Tekla.

Aby zainstalować domyślną konfigurację serwera licencji Tekla na komputerze, na którym nie ma zainstalowanej wcześniejszej wersji serwera licencji Tekla:

  1. Aby pobrać pakiet instalacyjny serwera licencji z najnowszymi aktualizacjami, przejdź do Tekla Downloads, wybierz wersję Tekla Structures i kliknij Wszystkie pliki do pobrania. Na następnej stronie wybierz Serwer licencji jako Typ pliku i kliknij Zastosuj filtr. Następnie wybierz Serwer licencji.
  2. Wybierz język instalacji.
  3. W przypadku standardowej konfiguracji instalacji usługi licencyjnej wybierz opcję Automatycznie.
  4. Wybierz folder, w którym chcesz zainstalować serwer licencyjny, i dokończ instalację.

Serwer licencyjny Tekla zostanie zainstalowany.

W ramach automatycznej instalacji serwera licencyjnego otrzymuje on domyślnie nazwę hosta 27007@nazwa_hosta, gdzie 27007 to numer portu, a nazwa_hosta to nazwa danego komputera. Wartość 27007@nazwa_danego_hosta pełni funkcję adresu serwera licencyjnego w przypadku każdej instalacji Tekla Structures.

Po zainstalowaniu serwera licencyjnego należy wykonać następujące czynności:

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej