Badanie hierarchii modelu referencyjnego

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Badanie hierarchii modelu referencyjnego

Można wyświetlać hierarchię modelu referencyjnego i sprawdzać poziom hierarchii różnych obiektów. Można również dodawać atrybuty użytkownika do obiektów modelu referencyjnego. Dodanych atrybutów można używać na przykład do filtrowania. Ponadto można wyświetlać właściwości i atrybuty natywnego obiektu referencyjnego.

  1. Upewnij się, że przełącznik wyboru Wybierz zespoły (w przypadku zespołów) lub przełącznik wyboru Wybierz obiekty w zespołach (w przypadku elementów) jest aktywny.
  2. Wskaż model referencyjny, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift i za pomocą środkowego przycisku myszy przewiń do poziomu hierarchii, na którym znajduje się żądany obiekt referencyjny. Jeśli kursor będzie zbyt blisko siatki, hierarchia nie będzie się przewijać.
  3. Wykonaj dowolną z poniższych czynności:
    • Aby zbadać atrybuty i właściwości natywnego obiektu referencyjnego, kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt i wybierz Zbadaj .
    • Aby wyświetlić lub zmienić atrybuty użytkownika obiektu referencyjnego, kliknij dwukrotnie obiekt i otwórz szczegóły obiektu modelu referencyjnego.
Wskazówka: Dla wybranych obiektów modelu referencyjnego dostępne jest znacznie więcej poleceń. Sprawdź resztę poleceń w menu kontekstowym.

Poniżej znajduje się przykład modelu referencyjnego. Jeśli chcesz przewijać hierarchię, przełącznik wyboru Wybierz zespoły lub przełącznik wyboru Wybierz obiekty w zespołach musi być aktywny. Obiekt IfcProject na poziomie 0 w przykładzie znajduje się na najwyższym poziomie.

Na poniższej ilustracji widać jeden z obiektów referencyjnych na poziomie trzecim, IfcBuildingStorey, należący do tego samego modelu referencyjnego.

Jak widać, poziom 4, Ifcwall, wyświetla pojedynczy element. W tym przypadku jest to ściana.

W poniższym przykładzie zbadany został jeden z obiektów referencyjnych na najniższym poziomie.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej