Czy w danej sytuacji lepiej używać modeli referencyjnych, czy modeli podkładu?

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Czy w danej sytuacji lepiej używać modeli referencyjnych, czy modeli podkładu?

W poniższych tabelach przedstawiono plusy i minusy używania modeli referencyjnych oraz modeli podkładu, a także operacje, które można wykonywać w tych typach modeli.

Modele referencyjne Modele podkładu

+ Elementy modelu Tekla Structures, więc dostępnych jest więcej operacji

- Zwiększenie rozmiaru plików .db1

+ Szybkie wczytywanie i wyświetlanie

+ Umożliwienie wszystkim użytkownikom wyświetlania potrzebnych wersji modelu

+ Brak wpływu na rozmiar plików .db1

- Nie wszystkie operacje są dostępne

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej