Dopasowywanie widoków i wyborów między Tekla Structures i Trimble Connect for Windows

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Dopasowywanie widoków i wyborów między Tekla Structures i Trimble Connect for Windows

Jeśli pracujesz w Tekla Structures i Trimble Connect for Windows jednocześnie, można współpracować za pomocą dwóch aplikacji. W praktyce oznacza to, że można dopasować przybliżenie i rzutowanie widoków modelu 3D i wybrać te same obiekty w obu aplikacjach.

Przed rozpoczęciem współpracy należy wykonać następujące czynności:

  • W Trimble Connect for Windows otwórz projekt i otwórz model w Tekla Structures.

  • Eksportuj model Tekla Structures do Trimble Connect w formacie IFC.

    Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Zarządzaj modelami referencyjnymi w Trimble Connector.

  • Pobierz i wyświetl model w Trimble Connect for Windows.

Dopasowanie położenia kamery, poziomu przybliżenia i rzutowania widoków modelu

Widoki modelu można dopasować do siebie w Tekla Structures i w Trimble Connect for Windows, tak dobrze, jak to możliwe. Po wykonaniu tego położenie kamery, poziom przybliżenia i rzutowanie widoku są synchronizowane. Można wybrać widok modelu, który jest głównym widokiem modelu, do którego ma być dopasowany inny widok modelu.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby

wykonać procedurę

Dopasowanie widoku modelu Tekla Structures, aby był dopasowany do widoku Trimble Connect for Windows

  • Na karcie Trimble Connect kliknij Dopasuj do widoku Trimble Connect dla Windows.

Dopasowanie widoku modelu Trimble Connect for Windows, aby był dopasowany do widoku Tekla Structures

  • Na karcie Trimble Connect kliknij Dopasuj do widoku Tekla Structures.

Wybieranie tych samych obiektów

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby

wykonać procedurę

Wybierz obecnie wybrane obiekty Trimble Connect także w modelu Tekla Structures

  • Na karcie Trimble Connect kliknij Wybierz w Trimble Connect dla Windows.

Wybierz obecnie wybrane obiekty modelu Tekla Structures także w modelu Trimble Connect for Windows

  • Na karcie Trimble Connect kliknij Wybierz w Tekla Structures.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej