Obiekty modelu referencyjnego

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Obiekty modelu referencyjnego

Niektóre typy modeli referencyjnych są automatycznie dzielone na obiekty modelu referencyjnego, które są pojedynczymi elementami zaimportowanego modelu referencyjnego. Można zdefiniować atrybuty zdefiniowane przez użytkownika dla każdego obiektu referencyjnego modelu i używać ich w raportach oraz filtrach wyświetlania i wyboru. Można je również przenosić do modelu Tekla Structures, na którym trwają prace. Informacje zawarte w obiekcie modelu referencyjnego można zapisać w bazie danych modelu.

Obiekty modelu referencyjnego są tylko do odczytu.

W zależności od formatu i struktury pliku model referencyjny będzie obsługiwał podział lub nie. Modele .ifc zawsze są dzielone automatycznie. Pliki .dwg zawierające dowolne z poniższych obiektów również są dzielone automatycznie:

  • tabela blokowa

  • krata wielopowierzchniowa

  • krata wielokątna

  • obiekt zastępczy (na przykład ADT)

  • obiekty ACIS (bryła 3D, obiekt, region)

Pliki w formatach .dgn, .prp, .skp, .step i .iges nie są dzielone.

Wskazówka:

Aby raportować niezbędny atrybut obiektu referencyjnego, można zbadać obiekt referencyjny w modelu, aby zobaczyć nazwę właściwości, a następnie w edytorze szablonów dodać tę nazwę właściwości, która ma zostać raportowana w wierszu Referencja*.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej