Zespoły modeli referencyjnych

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Zespoły modeli referencyjnych

Zaimportowane modele referencyjne IFC mogą zawierać zespoły. Można wybrać zespoły modelu referencyjnego w widoku modelu i wyświetlić informacje o poziomie zespołu w programie Tekla Structures.

  • Można dodawać atrybuty zdefiniowane przez użytkownika do zespołów modelu referencyjnego.

  • Za pomocą polecenia Zbadaj można wyświetlić informacje o zespołach modelu referencyjnego. Można na przykład wyświetlić identyfikatory GUID obiektów pochodnych.

  • Można tworzyć raporty do przeglądania informacji o zespołach modelu referencyjnego.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej