Blokowanie modeli referencyjnych

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Blokowanie modeli referencyjnych

Można zablokować możliwość przenoszenia i aktualizowania szczegółów modeli referencyjnych poprzez zablokowanie modeli referencyjnych.

 1. Kliknij przycisk Modele referencyjne w panelu bocznym z prawej strony głównego okna Tekla Structures.

  Można również przejść do menu Plik, a następnie wybrać Importuj > Wstaw model referencyjny.Zamknij okno dialogowe Dodaj model.

 2. Umieść kursor myszy nad żądanym modelem referencyjnym na liście Modele referencyjne.

  Zostanie wyświetlony przycisk Zablokuj/odblokuj.

 3. Kliknij przycisk Zablokuj/odblokuj.

  Wówczas model referencyjny zostanie zablokowany.Będzie można dodawać wartości do atrybutów użytkownika i pracować z warstwami, ale nie będzie można edytować w żaden sposób szczegółów ani przenosić modelu.

  Aby zablokować wiele modeli referencyjnych, wybierz modele z listy i kliknij przycisk Zablokuj/odblokuj jednego z modeli referencyjnych.

  Aby odblokować model referencyjny, kliknij ponownie przycisk Zablokuj/odblokuj.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej