Łączenie modelu Tekla Structures z projektem Trimble Connect

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Łączenie modelu Tekla Structures z projektem Trimble Connect

Aby rozpocząć współpracę między Tekla Structures i Trimble Connect, musisz połączyć model Tekla Structures z projektemTrimble Connect.

 1. Aby rozpocząć połączenie modelu z projektem Trimble Connect, wykonaj jedną z następujących czynności:
  1. Aby połączyć nowy model, zaznacz pole wyboru Rozpocznij współpracę w Trimble Connect podczas tworzenia modelu.
  2. Aby połączyć otwarty model, przejdź do menu Plik i wybierz > Rozpocznij współpracę.
 2. W zależności od potrzeb wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby połączyć model z nowym projektem Trimble Connect, wpisz nazwę projektu w polu u góry okna dialogowego Wybierz projekt.

  • Aby połączyć model z istniejącym projektem Trimble Connect, wybierz projekt z listy u góry okna dialogowego Wybierz projekt.

 3. Wybierz położenie geograficzne projektu z listy Lokalizacja serwera projektu.
 4. Wybierz licencję Trimble Connect z listy Licencja.
 5. Kliknij Utwórz lub OK.

Model jest połączony z wybranym projektem Trimble Connect. Teraz można rozpocząć pracę i na przykład pobrać lub przekazać modele referencyjne, dodać modele Connect jako podkłady dla modelu lub dodać uwagi do zadań.

Odłączanie modelu Tekla Structures od projektu Trimble Connect

 1. W menu Plik kliknij > Wyklucz ze współpracy.
 2. Aby potwierdzić odłączenie modelu od połączonego projektu Trimble Connect, kliknij przycisk OK.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej