Import plików 2D lub 3D DWG lub DXF

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Import plików 2D lub 3D DWG lub DXF

W przypadku importowania plików DWG/DXF można skonwertować obiekty 2D i 3D jako elementy lub linie referencyjne (linie konstrukcyjne).

 1. W menu Plik kliknij Importuj > DWG/DXF.
 2. Wprowadź nazwę pliku importu.

  Kliknij Przeglądaj..., aby wskazać plik.

 3. Wpisz odsunięcie od współrzędnych X, Y i Z.
 4. Wpisz skalę.
 5. Wybierz sposób wyświetlania importowanych elementów:
  • Linie referencyjne powoduje wyświetlanie elementów w modelu jako linii konstrukcyjnych.

  • Elementy powoduje wyświetlenie pełnego profilu elementów w oryginalnym modelu na podstawie rozmiarów profili zdefiniowanych w polach Profil blachy i Profil belki. W tej opcji można używać tylko profili metrycznych.

 6. Wybierz Użyj importu 2D, aby zaimportować dwuwymiarową prezentację oryginalnego modelu.

  Jest to przydatne, jeśli wybrano opcję Linie referencyjne. Nie wybieraj Użyj importu 2D, jeśli chcesz importować model w 3D.

 7. Kliknij Import.

Tekla Structures zaimportuje określony plik. Musisz usunąć zaimportowane części lub linie referencyjne, wybrać części lub linie i kliknąć Usuń.

Ograniczenia

Podczas importowania profili DWG należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Profil musi być jedynym obiektem w pliku DWG. Plik nie powinien zawierać tytułów, bloków ani innych grafik.

 • Profil musi być zamkniętą polilinią.

 • Generowanie polilinii z modelu 3D ADSK wymaga szeregu etapów czyszczenia profilu.

 • Profil musi zostać zeskalowany.

 • Pliki DWG/DXF importowane za pomocą narzędzia DWG/DXF nie uwidaczniają powierzchni importowanych obiektów, a tylko linie konstrukcyjne lub linie przekształcone w profile elementów, które mogą służyć do tworzenia modelu. Aby wyświetlać powierzchnie obiektów, wstaw pliki DWG i DXF jako modele referencyjne.

 • Funkcja importowania nie jest dostępna we wszystkich konfiguracjach programu Tekla Structures.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej