Podstawowe ilości IFC w eksportowanym modelu IFC

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Podstawowe ilości IFC w eksportowanym modelu IFC

Podstawowe ilości to definicje ilościowe, które są niezależne od określonej metody pomiaru, dlatego mają zastosowanie międzynarodowe. Ilości podstawowe są określone jako wartości brutto i netto oraz udostępnione przez wymiarowanie prawidłowej geometrycznej reprezentacji kształtu elementu. Dodatkowy Widoku przedmiaru zostanie dołączony do eksportowanego modelu IFC w przypadku zaznaczenia pola wyboru Podstawowe wielkości w oknie dialogowym Eksport IFC.

Widok ilości zawiera następujące informacje o podstawowej ilości dla obiektów w eksportowanym modelu IFC:

Belka

Słup

Płyta

Ściana

Szerokość

X

X

Wysokość

X

Długość

X

X

X

Powierzchnia netto

X

Obszar powierzchni zewnętrznej

X

X

Powierzchnia zabudowy

X

Objętość netto

X

X

X

X

Ciężar netto

X

X

X

X

Was this helpful?
Wstecz
Dalej