Badanie zawartości modelu referencyjnego

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Badanie zawartości modelu referencyjnego

Zawartość modelu referencyjnego można badać. Jest to funkcja przydatna po zaimportowaniu modelu referencyjnego do programu Tekla Structures.

  1. Na wstążce kliknij Obiekt.
  2. W modelu Tekla Structures kliknij model referencyjny do zbadania.

    Zawartość modelu referencyjnego jest wyświetlona w oknie dialogowym Zbadaj obiekt.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej