Tworzenie punktu układu

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Tworzenie punktu układu

Do tworzenia punktów układu służy narzędzie Punkt układu w katalogu Aplikacje i komponenty. Punkty układu tworzone w modelu są punktami projektowymi, które można eksportować do urządzenia geodezyjnego, takiego jak Trimble® LM80.

Przed rozpoczęciem sprawdź, czy aktywny jest przełącznik wyboru Wybierz komponenty .

 1. W katalogu Aplikacje i komponenty kliknij dwukrotnie narzędzie Punkt układu.
 2. Określ właściwości punktu układu na karcie Parametry:
  1. Wprowadź nazwę i opis punktu układu.

   W nazwach punktów układu można używać następujących znaków specjalnych:_ ~ % ! @ # & . = + - i spacja.

   Należy pamiętać, że w przypadku eksportu danych układu do formatów .cnx i .tfl nazwa może mieć maksymalnie 16 znaków. W przypadku eksportu do pliku tekstowego nie ma ograniczenia liczby znaków w nazwie. Maksymalna długość opisu wynosi 24 znaki.

   Jeśli nie wprowadzisz nazwy, Menedżer rozmieszczenia doda liczbę jako nazwę.

  2. Wprowadź średnicę punktu układu w polu Rozmiar.

   Menedżer rozmieszczenia używa do określenia jednostek opcji zaawansowanej XS_IMPERIAL. Ustaw opcję XS_IMPERIAL na TRUE, aby wyświetlić jednostki brytyjskie.

  3. Określ, czy punkt układu jest punktem odniesienia czy nie.

   Punkt odniesienia to punkt odwzorowania na inny układ współrzędnych, taki jak układ geoprzestrzenny lub obiekt publiczny.

  4. Wybierz kolor punktu układu.
  5. Wybierz kształt punktu układu.
  6. Wybierz grupę z listy lub utwórz nową grupę, wpisując jej nazwę.

  W przypadku importowanych punktów atrybut Jest pkt. obserwacji wskazuje, czy dany punkt jest punktem wymiarowym w urządzeniu Trimble® LM80, jeśli ma odchylenie od odpowiadającego mu punktu układu utworzonego w modelu. Atrybut Jest pkt. pola wskazuje, czy dany punkt jest punktem pola, który został zmierzony na budowie i zaimportowany do Tekla Structures.

 3. Wybierz lokalizację punktu układu w modelu.

  Punkt układu zostanie utworzony po wyborze jego lokalizacji.

 4. Na zakładce Zarządzaj kliknij Menedżer rozmieszczenia.
 5. Kliknij Odśwież , aby wyświetlić dodany punkt.
Wskazówka:

Punkt układu można też dodać do grupy w narzędziu Menedżer rozmieszczenia. Najpierw wybierz grupę, a następnie punkt w modelu. Kliknij prawym przyciskiem myszy grupę i wybierz Dodaj wybrane. Kliknij Odśwież , aby wyświetlić punkt.

Wskazówka:

Aby przybliżyć punkt układu w modelu, kliknij punkt prawym przyciskiem w narzędziu Menedżer rozmieszczenia i wybierz Zoom wybrane.

Aby podświetlić punkt układu w oknie Menedżer rozmieszczenia, kliknij w Menedżer rozmieszczenia i wybierz Podświetl wybrany punkt modelu. Aby usunąć podświetlenie, wybierz Przerysuj.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej