Tworzenie linii układu

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Tworzenie linii układu

Do tworzenia linii układu służy narzędzie Linia układu w katalogu Aplikacje i komponenty. Linie układu są tworzone między dwoma punktami układu.

Przed rozpoczęciem sprawdź, czy aktywny jest przełącznik wyboru Wybierz komponenty . Utwórz punkty układu w modelu.

 1. W katalogu Aplikacje i komponenty kliknij dwukrotnie narzędzie Linia układu.
 2. Określ właściwości linii układu:
  1. Wpisz nazwę i opis linii układu.

   Jeśli nie wprowadzisz nazwy, Menedżer rozmieszczenia doda liczbę jako nazwę.

  2. Wprowadź średnicę linii układu w polu Rozmiar.

   Menedżer rozmieszczenia używa do określenia jednostek opcji zaawansowanej XS_IMPERIAL. Ustaw opcję XS_IMPERIAL na TRUE, aby wyświetlić jednostki brytyjskie.

  3. Wybierz kolor linii układu.
  4. Wybierz grupę z listy lub utwórz nową grupę, wpisując jej nazwę.

  Atrybut Jest linią pola wskazuje, czy linia jest linią pola, która została zmierzona na budowie i zaimportowana do Tekla Structures.

 3. Wybierz pierwszy punkt układu.
 4. Wybierz drugi punkt układu.

  Punkty początkowy i końcowy nie mogą znajdować się w tym samym miejscu.

  Linia układu zostanie utworzona.

 5. Na zakładce Zarządzaj kliknij Menedżer rozmieszczenia.
 6. Kliknij Odśwież , aby wyświetlić dodaną linię.
Wskazówka:

Linię układu można też dodać do grupy w narzędziu Menedżer rozmieszczenia. Najpierw wybierz grupę, a następnie linię w modelu. Kliknij grupę prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj wybrane. Kliknij Odśwież , aby wyświetlić linię.

Wskazówka:

Aby przybliżyć linię układu w modelu, w narzędziu Menedżer rozmieszczenia kliknij linię prawym przyciskiem myszy i w menu podręcznym wybierz Zoom wybrane.

Aby podświetlić linię układu w oknie Menedżer rozmieszczenia, kliknij w Menedżer rozmieszczenia i wybierz Podświetl wybrany punkt modelu. Aby usunąć podświetlenie, wybierz Przerysuj.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej