Formaty plików i oprogramowanie zgodne z Tekla Structures

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Formaty plików i oprogramowanie zgodne z Tekla Structures

W poniższych tabelach przedstawiono listę możliwości współdziałania Tekla Structures.

Lista zgodnych formatów plików obejmuje formaty plików, które można importować i eksportować w Tekla Structures.

Oprogramowanie kompatybilneTrimble, Oprogramowanie kompatybilne z łączami bezpośrednimi oraz listy Oprogramowania kompatybilnego z Tekla Structures.

Niektóre z wymienionych programów mają bezpośrednie połączenie z Tekla Structures. Wiele bezpośrednich połączeń jest dostępnych w Tekla Warehouse. Jeśli użytkownik korzystający z łącza bezpośredniego z aplikacją wyeksportuje za jej pomocą model z Tekla Structures, model zostanie otwarty w tej aplikacji. Tekla Structures oraz ta konkretna aplikacja muszą być zainstalowane na tym samym komputerze.

Kompatybilne formaty plików

W programie Tekla Structures można importować i eksportować kilka formatów.

Poniższa tabela zawiera listę różnych formatów, które można wykorzystać w Tekla Structures do importowania i eksportowania danych.

Aby korzystać z niektórych formatów, musisz pobrać rozszerzenie z Tekla Warehouse.

Tabela 1.
Format Importowanie Eksportuj

Obraz 3D (.obj)

X

aSa (.TEK)

Liczby prętów i geometria produkcyjna na potrzeby cięcia i gięcia

Pliki w formacie Autodesk 3DS Max (.3ds)

X

Autodesk (.dwg)

geometria 3D, geometria 2D

geometria 3D, geometria 2D, rysunki

Autodesk (.dxf)

geometria 3D, geometria 2D

geometria 3D, geometria 2D, rysunki

Bentley ISM

X

X

Format BIM Collaboration (.bcf)

X

X

Pliki Blender (.blend)

X

BricsCAD (.ifc)

X

X

BVBS (.abs)

Liczba prętów i geometria produkcyjna do cięcia i gięcia, siatki i kratownice

Formaty obliczeniowe CIS/2 LPM5/LPM6 (.stp,.p21,.step)

geometria 3D

geometria 3D

Formaty projektowe CIS/2 LPM5/LPM6 (.stp,.p21,.step)

Geometria 3D, atrybuty

Geometria 3D, atrybuty

Formaty produkcyjne CIS/2 LPM6 (.stp,.p21,.step)

Geometria 3D, atrybuty

CPIxml

Ilości, dane materiałowe, dane stanu

COLLADA (.dae)

X

.csv Geometria elementów i zespołów do produkcji, atrybuty

DSTV (.nc,.stp,.mis)

Geometria analityczna 3D

Dane elementu do produkcji

EJE

X

Elematic ELiPLAN, ELiPOS (.eli)

Stan i daty produkcji

Ilości elementów i materiałów, geometria produkcji do wylewania, plotowania i cięcia, stan projektu i uwagi

EPC

X

Fabsuite (.xml)

X

X

FabTrol Kiss (.kss)

Dane modelu, atrybuty

FabTrol MIS Xml (.xml)

X

X

Filmbox (.fbx)

X

GL Transmission Format (.glft)

X

Plik interfejsu wysokiego poziomu (.hli)

X

X

HMS (.sot)

Ilości elementów i materiałów, geometria produkcji do wylewania, plotowania, stan projektu i uwagi

IBB Betsy (.fa, .f, .ev)

Ilości elementów i materiałów

IFC2x2 (.ifc) **

X

IFC2x3 (.ifc) **

Model BIM, geometria 3D, geometria 2D, atrybuty

Model BIM, geometria 3D, geometria 2D, atrybuty

IFC4 (.ifc) **

X

X

IFCXML 2X3 (.ifcXML) **

X

X

IFCZIP 2x3 (.ifcZIP) **

X

X

Specyfikacja początkowa wymiany grafiki (IGES) (.iges,.igs)

X

X

LandXML (.xml)

X

Microsoft Project (.xml)

X

X

Microstation (.dgn)

geometria 3D

geometria 3D

Oracle Primavera P6 (.xml)

X

X

Plant Design Management System (.pdms)

X

Pliki formatu pliku wieloboku (.ply)

X

SAP, Oracle, ODBC itp.

X *

X *

SketchUp (.skp)

geometria 3D

geometria 3D

Staad ASCII (.std)

X

X

Format neutralny detalowania konstrukcji stalowej (.sdf,.sdnf, .dat)

geometria 3D

geometria 3D

Steel12000

X

STEP AP203 (.stp,.step)

geometria 3D

STEP AP214 (.stp,.step)

geometria 3D

geometria 3D

StruM.I.S

X

geometria 3D, geometria 2D, rysunki

Pliki współpracy Tekla (.tczip)

X

X

Tekla EPM (np. Fabsuite) Dane modelu, atrybuty, rysunki, pliki NC

Raport Tekla-FabTrol (.xsr)

X

Model Tekla Structural Designer (.tsmd)

Model analityczny i projektowy

Model analityczny i projektowy

Plik neutralny Tekla Structural Designer (.cxl)

Model analityczny i projektowy

Model analityczny i projektowy

Kształt programu Tekla Structures (.tsc)

X

X

Łącze pola Trimble (.tfl)

X

X

Trimble LM80 (.txt,.cnx)

X

X

TubeNC (.xml)

Geometria elementu do produkcji

Unitechnik (.uni, .cam)

Ilości elementów i materiałów, informacje o procesie, geometria produkcji do prefabrykowanego deskowania, plotowanie, spawanie siatek zbrojeniowych

* Używany interfejs Tekla OpenAPI

** Aby zapoznać się z listą aplikacji IFC certyfikowanych przez buildingSMART international, zobacz Certyfikowane oprogramowanie.

Kompatybilne oprogramowanie Trimble

W poniższej tabeli wymieniono oprogramowanie Trimble zgodne z programem Tekla Structures.

Produkt Trimble

Importowanie do Tekla Structures

Eksport z Tekla Structures

3D+

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Format neutralny detalowania konstrukcji stalowej (.sdf, .sdnf)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

DuctDesigner 3D

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

IFC2X3 (.ifc)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

IFC2X3 (.ifc)

PipeDesigner 3D

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

IFC2X3 (.ifc)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

IFC2X3 (.ifc)

Plancal

IFC2X3 (.ifc)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

IFC2X3 (.ifc)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

SketchUp Make

SketchUp (.skp)

SketchUp (.skp)

SketchUp Pro

SketchUp (.skp)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

SketchUp (.skp)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Tekla Field3D

IFC2X3 (.ifc)

Tekla Civil

Połączenie bezpośrednie

LandXML (.xml)

Połączenie bezpośrednie

IFC2X3 (.ifc)

Pliki współpracy Tekla

Pliki współpracy Tekla (.tczip)

Pliki współpracy Tekla (.tczip)

Tekla Structural Designer

Link bezpośredni (.tsmd)

Neutralny plik XML (.cxl)

Link bezpośredni (.tsmd)

Neutralny plik XML (.cxl)

Trimble Business Centre

LandXML (.xml)

Trimble Connect

Połączenie bezpośrednie

IFC2X3 (.ifc)

Połączenie bezpośrednie

IFC2X3 (.ifc)

Łącze pola Trimble

Łącze pola Trimble (.tfl)

Łącze pola Trimble (.tfl)

Vico Office

Połączenie bezpośrednie

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

IFC2X3 (.ifc)

IfcXML 2X3 (.xml)

IfcXML 2X3 (.xml)

Microstation (.dgn)

Arkusz kalkulacyjny Excel (.xls)

Arkusz kalkulacyjny Excel (.xls)

Vico Schedule Planner

Połączenie bezpośrednie

.xml

Połączenie bezpośrednie

.xml

Kompatybilne oprogramowanie z bezpośrednimi łączami

W poniższej tabeli wymieniono oprogramowanie, które zawiera bezpośrednie łącze do Tekla Structures do importowania i eksportowania danych.

Wiele bezpośrednich połączeń jest dostępnych w Tekla Warehouse.

W tabeli wymieniono również formaty plików, które mogą być używane w przypadku, gdy połączenie bezpośrednie jest niemożliwe.

Tabela 2.

Produkt

Nazwa firmy

Importowanie do Tekla Structures

Eksport z Tekla Structures

ADConX

ADConX

Połączenie bezpośrednie

AxisVM

Inter-CAD Kft.

Połączenie bezpośrednie

Połączenie bezpośrednie

IFC2X3 (.ifc)

BeamMaster

AGT

Połączenie bezpośrednie

Bentley Architecture

Bentley

Połączenie bezpośrednie (ISM)

Połączenie bezpośrednie (ISM)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dxf)

IFC2X3 (.ifc)

IFC2X3 (.ifc)

Microstation (.dgn)

Microstation (.dgn)

STEP AP203/AP214 (.stp, .step)

STEP AP214 (.stp,.step)

Bentley Structural

Bentley

Połączenie bezpośrednie (ISM)

Połączenie bezpośrednie (ISM)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dxf)

Formaty projektowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

IFC2X3 (.ifc)

IFC2X3 (.ifc)

Microstation (.dgn)

Microstation (.dgn)

Format neutralny detalowania konstrukcji stalowej (.sdf, .sdnf)

STEP AP203/AP214 (.stp, .step)

STEP AP214 (.stp,.step)

BricsCAD

Bricsys

.ifc

.ifc

CYPECAD

Cype

Połączenie bezpośrednie

Diamonds

Buildsoft

Połączenie bezpośrednie

Połączenie bezpośrednie

Fabsuite

Fabsuite

Połączenie bezpośrednie

KISS (.kss)

Połączenie bezpośrednie

KISS (.kss)

FEM Design

StruSoft

Połączenie bezpośrednie

IFC2X3 (.ifc)

Połączenie bezpośrednie

IFC2X3 (.ifc)

IDEA StatiCa

IDEA StatiCa

Połączenie bezpośrednie

Joints For Tekla

Progetto Archimede

Połączenie bezpośrednie

Lantek

Lantek

Połączenie bezpośrednie

Połączenie bezpośrednie

LIRA-SAPR

LIRA SAPR

Łącze bezpośrednie (domyślnie, Rosja)

Łącze bezpośrednie (domyślnie, Rosja)

LIRA 10

LIRA SOFT

Łącze bezpośrednie (Rosja)

Łącze bezpośrednie (Rosja)

Meridian Prolog

Trimble

Połączenie bezpośrednie

Midas Gen

MIDAS

Połączenie bezpośrednie

Połączenie bezpośrednie

ModeSt

Tecnisoft

Połączenie bezpośrednie

Połączenie bezpośrednie

PEMA WeldControl

Pemamek

Połączenie bezpośrednie

Pipelabo

Maruhide

Połączenie bezpośrednie

PowerConnect

Buildsoft

Połączenie bezpośrednie

Połączenie bezpośrednie

PowerFrame

Buildsoft

Połączenie bezpośrednie

Połączenie bezpośrednie

ProCAM

HGG

Połączenie bezpośrednie

Połączenie bezpośrednie

Pro-Fit

Zeman

Połączenie bezpośrednie

Qnect

Qnect

Połączenie bezpośrednie

Raptor

Peddinghaus

Połączenie bezpośrednie

RFEM

Dlubal

Połączenie bezpośrednie

Formaty obliczeniowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

IFC2X3 (.ifc)

Połączenie bezpośrednie

Formaty obliczeniowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

IFC2X3 (.ifc)

RISA 3D (pakiet)

Risa Technology

Połączenie bezpośrednie (rynek USA)

Połączenie bezpośrednie (rynek USA)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dxf)

Formaty obliczeniowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

Formaty obliczeniowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

Formaty projektowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

Formaty projektowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

Format neutralny detalowania konstrukcji stalowej (.sdf, .sdnf)

RisaConnection

Risa Technology

Połączenie bezpośrednie (USA, UK, Niemcy, Szwecja, Norwegia, Chiny, Indie, Australia)

Połączenie bezpośrednie (USA, UK, Niemcy, Szwecja, Norwegia, Chiny, Indie, Australia)

Robot Millenium

Autodesk

Połączenie bezpośrednie

Formaty obliczeniowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

Formaty projektowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

Połączenie bezpośrednie

Formaty obliczeniowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

Formaty projektowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

RSTAB

Dlubal

Połączenie bezpośrednie

Formaty obliczeniowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

IFC2X3 (.ifc)

Połączenie bezpośrednie

Formaty obliczeniowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

IFC2X3 (.ifc)

SAP2000

Computers & Structures, Inc.

Połączenie bezpośrednie

Połączenie bezpośrednie

Połączenie bezpośrednie (ISM)

Połączenie bezpośrednie (ISM)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dxf)

Formaty obliczeniowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

Formaty obliczeniowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

SCIA

Nemetschek

Połączenie bezpośrednie

Połączenie bezpośrednie

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dxf)

IFC2X3 (.ifc)

IFC2X3 (.ifc)

Format neutralny detalowania konstrukcji stalowej (.sdf, .sdnf)

Format neutralny detalowania konstrukcji stalowej (.sdf, .sdnf)

Format neutralny detalowania konstrukcji stalowej (.sdf, .sdnf)

Format neutralny detalowania konstrukcji stalowej (.sdf, .sdnf)

Format neutralny detalowania konstrukcji stalowej (.sdf, .sdnf)

Format neutralny detalowania konstrukcji stalowej (.sdf, .sdnf)

S-FRAME

S-FRAME Software Inc.

Połączenie bezpośrednie

Autodesk (.dxf)

Połączenie bezpośrednie

Autodesk (.dxf)

Sicam

Controlled Automation

Połączenie bezpośrednie

STAAD.Pro

Bentley

Połączenie bezpośrednie

Połączenie bezpośrednie

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dxf)

Formaty obliczeniowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

Formaty obliczeniowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

Plik ASCII Staad (.std)

Format neutralny detalowania konstrukcji stalowej (.sdf, .sdnf)

ISM

ISM

Steel Projects PLM

Steel Projects

Połączenie bezpośrednie

Połączenie bezpośrednie

StruM.I.S

StruM.I.S

Połączenie bezpośrednie

BSWX (.bswx )

Vacam

Voortman

Połączenie bezpośrednie

Kompatybilne oprogramowanie

Poniższa tabela zawiera Tekla Structures oprogramowanie kompatybilne oraz formaty, jakie można importować i eksportować zTekla Structures.

Aby zapoznać się z listą aplikacji IFC certyfikowanych przez buildingSMART international, zobacz Certyfikowane oprogramowanie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych narzędzi do importu i eksportu, zobacz Importowanie do i eksportowanie z Tekla Structures.

Produkt

Nazwa firmy

Importowanie do Tekla Structures

Eksport z Tekla Structures

3ds Max

Autodesk

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

IGES (.iges, .igs)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

3ds Max Design / VIZ

Autodesk

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

IGES (.iges, .igs)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Oprogramowanie A+ ArmaPlus

BVBS (.abs)

Soulé (.xml)

aSa (.TEK)

Adapt

Adapt Corporation

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Advance Steel, Advance Design/Engineering

Autodesk

Formaty obliczeniowe CIS/2 LPM5 (.stp, .p21, .step)

IFC2X3 (.ifc)

Format neutralny detalowania konstrukcji stalowej (.sdf, .sdnf)

Formaty obliczeniowe CIS/2 LPM5 (.stp, .p21, .step)

IFC2X3 (.ifc)

Format neutralny detalowania konstrukcji stalowej (.sdf, .sdnf)

Allplan/Planbar

Nemetschek

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dxf)

IFC2X3 (.ifc)

IFC2X3 (.ifc)

Microstation (.dgn)

Microstation (.dgn)

ANSYS

ANSYS

IGES (.iges, .igs)

IGES (.iges, .igs)

ArchiCAD

Graphisoft/Nemetschek

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dxf)

IFC2X3 (.ifc)

IFC2X3 (.ifc)

IFCXML 2X3 (.xml)

IFCXML 2X3 (.xml)

IFCZIP (.ifczip)

IFCZIP (.ifczip)

Widok skoordynowany v1

Widok skoordynowany v1

ArchonCAD

ArchonCAD Ltd.

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

IGES (.iges, .igs)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Armaor

Ariadis

BVBS (.abs)

Artube

Adige

STEP (.stp, .step)

IGES (.iges, .igs)

IFC (.ifc)

aSa Rebar

Applied Systems Associates Inc

Plik aSa Rebar (.TEK)

ASI

Applied Science International LLC

Plik ASCII Staad (.std)

AutoCAD

Autodesk

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

AutoCAD Architecture

Autodesk

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dxf)

IFC2X3 (.ifc)

IFC2X3 (.ifc)

IGES (.iges, .igs)

Microstation (.dgn)

AutoCAD Civil 3D

Autodesk

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dxf)

Microstation (.dgn)

Pliki LandXML (.xml)

AutoCAD MEP

Autodesk

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dxf)

IFC2X3 (.ifc)

IFC2X3 (.ifc)

Microstation (.dgn)

AutoPLANT

Bentley

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

AutoVue

Oracle

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

IFC2X3 (.ifc)

STEP AP214 (.stp,.step)

Aveva E3D

AVEVA

Microstation (.dgn)

Format neutralny detalowania konstrukcji stalowej (.sdf,.sdnf, .dat)

oparte na .ifc pliki współpracy Tekla (.tczip)

Microstation (.dgn)

Format neutralny detalowania konstrukcji stalowej (.sdf,.sdnf, .dat)

oparte na .ifc pliki współpracy Tekla (.tczip)

AviCAD

Progress/EBAWE

Unitechnik (.cam), BVBS (.abs)

Bentley Building Electrical Systems

Bentley

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dxf)

IFC2X3 (.ifc)

IFC2X3 (.ifc)

Microstation (.dgn)

Microstation (.dgn)

STEP AP203/AP214 (.stp, .step)

STEP AP214 (.stp,.step)

Bentley Building Mechanical Systems

Bentley

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dxf)

IFC2X3 (.ifc)

IFC2X3 (.ifc)

Microstation (.dgn)

Microstation (.dgn)

STEP AP203/AP214 (.stp, .step)

STEP AP214 (.stp,.step)

Bentley Inroads

Bentley

Pliki LandXML (.xml)

Betsy

IBB — Consultants & Engineers

Betsy (.fa), Betsy (.f), Betsy (.ev)

Cadmatic

Cadmatic

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

IFC2X3 (.ifc)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

IFC2X3 (.ifc)

CADmep+

MAP Software / Autodesk

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dxf)

IFC2X3 (.ifc)

IFC2X3 (.ifc)

IFCXML 2X3 (.xml)

IFCXML 2X3 (.xml)

IFCZip (.ifczip)

IFCZip (.ifczip)

CADPipe

AEC Design Group

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

CADWorx Plant

Intergraph/Hexagon

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dxf)

Formaty obliczeniowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

Formaty obliczeniowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

Formaty projektowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

Formaty projektowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

CAESAR II

Intergraph/Hexagon

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dwg)

CATIA

Dassault

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

IGES (.iges, .igs)

Format neutralny detalowania konstrukcji stalowej (.sdf, .sdnf)

Format neutralny detalowania konstrukcji stalowej (.sdf, .sdnf)

STEP AP203/AP214 (.stp, .step)

STEP AP214 (.stp,.step)

Concrete Pro

LAP Laser GmbH

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Unitechnik (.cam)

ConSteel

ConSteel Solutions Limited

ASCII

Corobs

Müller Opladen

TubeNC (.xml)

Daystar Software

Daystar Software Inc.

Autodesk (.dxf)

Format neutralny detalowania konstrukcji stalowej (.sdf, .sdnf)

Autodesk (.dxf)

Format neutralny detalowania konstrukcji stalowej (.sdf, .sdnf)

DDS-CAD

DDS

IFC2X3 (.ifc)

IFC2X3 (.ifc)

Digital Project

Gehry Technologies

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dxf)

IGES (.iges, .igs)

Format neutralny detalowania konstrukcji stalowej (.sdf, .sdnf)

Format neutralny detalowania konstrukcji stalowej (.sdf, .sdnf)

STEP AP203/AP214 (.stp, .step)

STEP AP214 (.stp,.step)

ebos

Progress/EBAWE

Unitechnik (.cam)

elcoCAD

Hannappel SOFTWARE GmbH

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

ELiPLAN

Elematic

ELiPLAN (.eli)

ELiPLAN (.eli)

ELiPOS

Elematic

ELiPLAN (.eli)

EliteCAD

Messerli Informatik

IFC2X3 (.ifc)

Autodesk (.dxf)

IFC2X3 (.ifc)

Autodesk (.dxf)

ETABS

Computers & Structures, Inc.

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dxf)

Formaty obliczeniowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

Formaty obliczeniowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

Format neutralny detalowania konstrukcji stalowej (.sdf, .sdnf)

Format neutralny detalowania konstrukcji stalowej (.sdf, .sdnf)

STEP AP214 (.stp,.step)

FabPro Pipe

UHP Process Piping Inc.

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

FabTrol MRP

FabTrol

FabTrol MIS XML (.xml)

FabTrol MIS XML (.xml)

Plik FabTrol/KISS (.kss)

Raport Tekla-FabTrol (.xsr)

FactoryCAD

Siemens

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

FelixCAD

SofTec

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Floor Pro

Adapt Corporation

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

FormZ

AutoDesSys, Inc.

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dxf)

IGES (.iges, .igs)

STEP AP203/AP214 (.stp, .step)

STEP AP214 (.stp,.step)

FXTube

Mazak

STEP (.stp, .step)

IGES (.iges, .igs)

IFC (.ifc)

GSA

Oasys

Formaty obliczeniowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

Formaty obliczeniowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

GT Strudl

GT Strudl

Autodesk (.dxf)

Formaty obliczeniowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

Autodesk (.dxf)

HMS

HMS

HMS (.sot)

HOOPS

Tech Soft 3D

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Inventor

Autodesk

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dxf)

IGES (.iges, .igs)

STEP AP203/AP214 (.stp, .step)

STEP AP214 (.stp,.step)

IronCAD

IronCAD

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dxf)

IGES (.iges, .igs)

STEP AP203/AP214 (.stp, .step)

STEP AP214 (.stp,.step)

iTWO

RIB Software AG

CPIxml (.xml)

KeyCreator

Kubotek

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dxf)

IGES (.iges, .igs)

STEP AP203/AP214 (.stp, .step)

STEP AP214 (.stp,.step)

LEIT2000

SAA

Unitechnik (.cam)

LP-System

Lennerts & Partner

BVBS (.abs)

MagiCAD

Progman

Autodesk (.dwg)

IFC2X3 (.ifc)

Autodesk (.dwg)

IFC2X3 (.ifc)

MasterFrame

MasterSeries

DSTV96 (.nc, .stp, .mis)

DSTV96 (.nc, .stp, .mis)

Maxon Cinema 4D

Nemetschek

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Maya

Autodesk

Autodesk (.dxf)

IGES (.iges, .igs)

STEP AP214 (.stp,.step)

Autodesk Maya Autodesk (.dxf)

Spawanie siatek zbrojeniowych

EVG (Filzmoser)

Unitechnik (.cam)

BVBS (.abs)

Spawanie siatek zbrojeniowych

A.W.M.

Unitechnik (.cam)

Spawanie siatek zbrojeniowych

Progress/EBAWE

Unitechnik (.cam)

Microsoft Office Project

Microsoft

Project (.xml)

Project (.xml)

Microstran

Engineering Systems Pty Limited

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dxf)

Microstation

Bentley

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dxf)

IGES (.iges, .igs)

IGES (.iges, .igs)

Microstation (.dgn)

Microstation (.dgn)

STEP AP203/AP214 (.stp, .step)

STEP AP214 (.stp,.step)

Multiframe

Daystar Software Inc.

Autodesk (.dxf)

Format neutralny detalowania konstrukcji stalowej (.sdf, .sdnf)

Autodesk (.dxf)

Format neutralny detalowania konstrukcji stalowej (.sdf, .sdnf)

Nastran

MSC Software Corporation

Autodesk (.dwg)

IGES (.iges, .igs)

Autodesk (.dwg)

IGES (.iges, .igs)

NavisWorks

Autodesk

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Formaty obliczeniowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

IFC2X3 (.ifc)

Microstation (.dgn)

NX (Unigraph)

Siemens

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dxf)

IGES (.iges, .igs)

STEP AP203/AP214 (.stp, .step)

STEP AP214 (.stp,.step)

PDMS

AVEVA

Microstation (.dgn)

Format neutralny detalowania konstrukcji stalowej (.sdf,.sdnf, .dat)

Pliki współpracy Tekla (.tczip)

Microstation (.dgn)

Format neutralny detalowania konstrukcji stalowej (.sdf,.sdnf, .dat)

Pliki współpracy Tekla (.tczip)

PDS

Intergraph/Hexagon

Microstation (.dgn)

Format neutralny detalowania konstrukcji stalowej (.dat)

Microstation (.dgn)

Format neutralny detalowania konstrukcji stalowej (.dat)

Peikko Designer

Peikko Group Corporation

Dodatki

Dodatki

PipeCAD

Mc4 Software

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dxf)

Plant-4D

CEA Technology

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Microstation (.dgn)

PRIAMOS

GTSdata

CPIxml (.xml)

Unitechnik (.cam)

Primavera

Oracle

P6 (.xml)

P6 (.xml)

ProStructures

Bentley

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Microstation (.dgn)

Format neutralny detalowania konstrukcji stalowej (.sdf, .sdnf)

Format neutralny detalowania konstrukcji stalowej (.sdf, .sdnf)

ISM

ISM

Pro/Engineer

PTC

IGES (.iges, .igs)

STEP AP203/AP214 (.stp, .step)

STEP AP214 (.stp,.step)

ProFit

Progress/EBAWE

BVBS (.abs)

Prokon

Prokon

Formaty obliczeniowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

Formaty obliczeniowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

PythonX

Lincoln Electric

DSTV

RAM (CAD Studio)

Bentley

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dxf)

Formaty obliczeniowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

Formaty obliczeniowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

Formaty projektowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

Formaty projektowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

ISM

ISM

Revit Architecture / MEP

Autodesk

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dxf)

IFC2X3 (.ifc)

IFC2X3 (.ifc)

Microstation (.dgn)

Microstation (.dgn)

Pliki współpracy Tekla (.tczip)

Revit Structure

Autodesk

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dxf)

Formaty projektowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

Formaty projektowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

IFC2X3 (.ifc)

IFC2X3 (.ifc)

Microstation (.dgn)

Microstation (.dgn)

Pliki współpracy Tekla (.tczip)

Rhinoceros

McNeel North America

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dxf)

IGES (.iges, .igs)

Microstation (.dgn)

Microstation (.dgn)

STEP AP203/AP214 (.stp, .step)

STEP AP214 (.stp,.step)

Połączenie z Geometry Gym

Połączenie z Geometry Gym

RinasWeld

Kranendonk

IFC2X3 (.ifc)

SACS

Engineering Dynamics Inc.

Autodesk (.dxf)

Format neutralny detalowania konstrukcji stalowej (.sdnf)

SAFE

Computers & Structures, Inc.

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dxf)

Formaty obliczeniowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

Formaty obliczeniowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

IGES (.iges, .igs)

SAM

Bestech Limited

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dxf)

Schnell Software

Schnell Software

BVBS (.abs)

Unitechnik (pręt zbrojeniowy / siatka)

SDS/2

Design Data

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dxf)

Formaty obliczeniowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

Formaty obliczeniowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

Formaty projektowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

Formaty projektowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

Formaty produkcyjne CIS/2 LPM6 (.stp,.p21,.step)

Microstation (.dgn)

Microstation (.dgn)

Smart 3D (SmartPlant/SmartMarine)

Intergraph/Hexagon

Formaty obliczeniowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

Formaty obliczeniowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

Formaty projektowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

Formaty projektowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

Microstation (.dgn)

Microstation (.dgn)

IFC2X3 (.ifc), ze SmartPlant 3D

Solibri Model Checker / Model Viewer

Solibri

IFC2X3 (.ifc)

SolidEdge

Siemens

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dxf)

Microstation (.dgn)

Microstation (.dgn)

IGES (.iges, .igs)

STEP AP203/AP214 (.stp, .step)

STEP AP214 (.stp,.step)

SolidWorks

Dassault

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dxf)

IGES (.iges, .igs)

IFC2X3 (.ifc)

IFC2X3 (.ifc)

STEP AP203/AP214 (.stp, .step)

STEP AP214 (.stp,.step)

Soulé

Soulé Software Inc.

.xml

BVBS (.abs)

SPACE GASS

SPACE GASS

Formaty obliczeniowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

Formaty obliczeniowe CIS/2 LPM6 (.stp, .p21, .step)

SpaceClaim

SpaceClaim Co.

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dxf)

IGES (.iges, .igs)

STEP AP203/AP214 (.stp, .step)

STEP AP214 (.stp,.step)

Steel Smart System

Applied Science International, LLC

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

StructureWorks

StructureWorks LLC.

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

IGES (.iges, .igs)

STEP AP203/AP214 (.stp, .step)

STEP AP214 (.stp,.step)

TurboCAD

IMSI Design

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dxf)

Microstation (.dgn)

Microstation (.dgn)

STEP AP203/AP214 (.stp, .step)

STEP AP214 (.stp,.step)

UniCAM

Unitechnik

Unitechnik (.cam, .uni)

Unigraphics

Siemens PLM Software

IGES (.iges, .igs)

Vernon

Lincoln Electric

TubeNC (.xml)

VectorWorks

Nemetschek

IFC2X3 (.ifc)

IGES (.iges, .igs)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

IFC2X3 (.ifc)

Volo View

Autodesk

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Autodesk (.dwg)

Autodesk (.dxf)

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej