Kontrola eksportowanego modelu IFC

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Kontrola eksportowanego modelu IFC

Zaleca się przetestowanie modelu referencyjnego po jego utworzeniu.

Aby sprawdzić wyeksportowany model IFC, wstaw model jako referencyjny do oryginalnego modelu Tekla Structures.

Sprawdź następujące rzeczy:

  • Wzrokowo sprawdź eksportowany model IFC. Używaj różnych kolorów dla modelu IFC i oryginalnego. Użyj płaszczyzn tnących w celu dokładnego sprawdzenia modelu,

  • Porównaj liczbę obiektów. Jeżeli występują różnice, sprawdź dziennik eksportu.

  • Sprawdź modelowanie obiektów, których eksportowanie nie powiodło się. Na przykład zbędne wycięcia mogą spowodować niepowodzenie eksportu. Rozważ przemodelowanie nieprawidłowych obiektów lub jako Typ eksportu IFC dla obiektów ustaw Brep.

Wskazówka:

Oprócz tego możesz użyć Trimble Connector, aby wyświetlić i sprawdzić model IFC.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej