Eksportowanie wyników wykrywania zmian modelu referencyjnego do programu Excel

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Eksportowanie wyników wykrywania zmian modelu referencyjnego do programu Excel

Wyeksportowany plik Excel zawiera wszystkie zmienione właściwości widoczne na liście zmian modelu referencyjnego. Informacje są eksportowane w bieżącym języku.

Obiekty filtrowane przy użyciu filtrowania zestawu porównania nie są eksportowane.

Kolumny w eksporcie:

 • Stan
 • Nazwa
 • Profil
 • Materiał
 • Typ
 • GUID
 1. Gdy aktywne jest zarządzanie zmianami modelu referencyjnego i wyświetlana jest lista zmian, kliknij Eksportuj do Excel.
 2. Korzystając z filtrowania zestawu porównania, przefiltruj właściwości wyświetlane na liście zmian właściwości i wyeksportowane do pliku programu Excel.
 3. Określ niezbędne ustawienia w oknie dialogowym Eksportuj do Excel:

  • Szablon: wybierz nowy szablon programu Excel dla eksportu.
  • Eksportuj bez nagłówków kolumn: wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz wyświetlać nagłówków kolumn w arkuszu Excel.
  • Eksport szczegółów: eksportowane są wszystkie szczegóły właściwości. Szczegóły właściwości są domyślnie wyświetlane jako zwinięte. Po otwarciu zwiniętych szczegółów poprzez kliknięcie przycisku plusa (+) wszystkie szczegóły są wyświetlane pod tytułami Nazwa, Stara wartość i Nowa wartość.
  • Tylko szczegóły zmian: Eksportowane są tylko te szczegóły właściwości, które zostały zmienione między wersjami modelu referencyjnego.
 4. Aby zapisać ustawienia w pliku właściwości, który będzie wczytywany i używany w innych operacjach eksportu, wprowadź nazwę i kliknij Zapisz.
 5. Następnie kliknij Eksport.

  Lista zmian zostaje wyeksportowana do arkusza kalkulacyjnego Excel.

  Możesz zapisać plik Excel w dowolnej lokalizacji.

Przykład wyeksportowanego pliku programu Excel w sytuacji, gdy nie została wybrana opcja Eksport szczegółów.

Przykład wyeksportowanego pliku programu Excel w sytuacji, gdy została wybrana opcja Eksport szczegółów. W przypadku uwzględnienia szczegółów w eksporcie zostają wymienione wszystkie szczegóły właściwości, a wiersze szczegółów są domyślnie zwinięte. Szczegóły można otworzyć, klikając przycisk plusa (+).

Przykład wyeksportowanego pliku programu Excel w sytuacji, gdy zostały wybrane opcje Eksport szczegółów i Tylko szczegóły zmian.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej