Dodawanie UDA w modelach referencyjnych

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Dodawanie UDA w modelach referencyjnych

Jeśli chcesz użyć atrybutów użytkownika w modelach referencyjnych, należy dodać UDA w pliku objects.inp, jeśli środowisko nie zawiera niezbędnych UDA modelu referencyjnego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zawartości pliku objects.inp, zobacz Właściwości pliku objects.inp.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania zawartości do pliku objects.inp, zobacz , Definiowanie i aktualizowanie atrybutów użytkownika. Przykładowo, aby dowiedzieć się, jak dodać UDA w pliku objects.inp, zobacz . Przykład: Tworzenie i aktualizowanie atrybutu użytkownika (UDA).

Należy pamiętać, że nie należy edytować oryginalnego pliku objects.inp w folderze środowiska. Aby utworzyć nowe atrybuty użytkownika, utwórz własny plik objects.inp w folderze modelu, projektu lub firmowym.

Poniżej znajduje się przykład tekstu, który należy dodać do pliku objects.inp, aby utworzyć UDA, które będą wyświetlane w panelu bocznym.

/***************************************************************************/
/* Reference attributes */
/***************************************************************************/
reference(0,"j_Reference_model")
 {
 tab_page("","jd_Parameters",10)
 {
  attribute("VENDOR", "Ref. Model Vendor", string, "%s", no, none, "0.0", "0.0")
  {
   value("", 0)
  }
  attribute("DISCIPLINE", "Discipline", string, "%s", no, none, "0.0", "0.0")
  {
   value("", 0)
  }
  attribute("PERCENT_COMPLETE", "% Complete", integer, "%s", no, none, "0.0", "0.0")
  {
   value("", 0)
  }
  unique_attribute("USER_PHASE", "User Phase", string, "%s", yes, none, "0.0", "0.0")
  {
   value("", 0)
  }
}
modify(1)
}
Was this helpful?
Wstecz
Dalej