Aktualizacja Tekla Structures do nowej wersji

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Aktualizacja Tekla Structures do nowej wersji

Użytkownik może mieć na swoim komputerze zainstalowanych wiele wersji Tekla Structures. Przed zainstalowaniem i uruchomieniem nowej wersji nie trzeba odinstalowywać starszych wersji i można nadal z nich korzystać. Dodatki Service Pack to aktualizacje zbiorcze zastępujące poprzednią instalację dodatku Service Pack tej samej wersji Tekla Structures.

Uwaga:

Zalecamy dokończenie wszystkich modeli, pracując w bieżącej wersji Tekla Structures. Po zapisaniu modelu w nowej wersji nie będzie można go otworzyć w starszych wersjach.

Pakiety instalacyjne można pobrać z usługi Tekla Downloads .

Przeprowadź aktualizację w następującej ogólnej kolejności (skorzystaj z łączy w tekście w celu uzyskania szczegółowych instrukcji):

 1. W zależności od typu licencji:

  • Jeśli masz licencję online, licencja jest ważna do zakończenia bieżącego okresu umowy i nie musisz odnawiać licencji.

  • Jeśli masz licencję lokalną:

   1. Aktualizacja serwera licencji lokalnych Tekla. Zaktualizowana wersja zastępuje istniejącą zainstalowaną wersję.

   2. Odnów licencje w sposób opisany w sekcji Odnowienie licencji lokalnej Tekla.

    Odnowionej licencji można używać z wersją wskazaną na licencji i z wszelkimi wcześniejszymi wersjami, które są zgodne z zainstalowaną wersją serwera licencji.

 2. Instalowanie Tekla Structures.

  Użytkownik może mieć na swoim komputerze zainstalowanych wiele wersji i środowisk Tekla Structures. Przed zainstalowaniem i uruchomieniem nowej wersji nie trzeba odinstalowywać starszych wersji.

 3. Kopiowanie ustawień osobistych do nowej wersji Tekla Structures.

  Do skopiowania niektórych ustawień osobistych do nowej wersji można posłużyć się narzędziem Kreator migracji. Kopiowanie można pominąć, jeśli przeniesienie ustawień jest zbędne lub gdy użytkownik chce skopiować ustawienia z innej wersji Tekla Structures niż wskazana przez Kreator migracji.

 4. Przenoszenie dostosowanych ustawień do nowej wersji Tekla Structures.

  W nowej wersji Tekla Structures można korzystać z ustawień wykonanych w poprzedniej wersji. Zaleca się utworzenie folderów projektowych i firmowych w celu przechowywania w nich plików ustawień. Przy instalowaniu nowej wersji Tekla Structures nie zastąpi plików znajdujących się w folderach projektowych i firmowych. Jeśli foldery firmowy oraz projektu nie będą utworzone, konieczne będzie ręczne przeniesienie ustawień do nowej wersji.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej