Wprowadzenie do interfejsu użytkownika Tekla Structures

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Wprowadzenie do interfejsu użytkownika Tekla Structures

Po otwarciu modelu Tekla Structures zostaje wyświetlone nowe okno. Domyślnie interfejs użytkownika wygląda podobnie do tego na poniższym rysunku:

(1) To jest model Tekla Structures. W przypadku rozpoczęcia całkowicie nowego projektu na tym etapie będzie widoczny jedynie domyślny widok modelu i pusta siatka.

(2) Zielony symbol kostki reprezentuje globalny układ współrzędnych i leży w globalnym początku (x = 0, y = 0, z = 0).

(3) Ramka wokół siatki reprezentuje obszar roboczy. W widoku można zobaczyć tylko te elementy, które znajdują się w tym obszarze. Obiekty znajdujące się poza obszarem roboczym istnieją w modelu, ale nie są widoczne. Obszar roboczy można zmniejszać i rozszerzać w zależności od potrzeb. Można również ukryć ramkę obszaru roboczego.

(4) Symbol współrzędnych z trzema osiami x, y i z reprezentuje lokalny układ współrzędnych. Wskazuje on także kierunek modelu.

(5) Menu Plik służy do zarządzania modelami. Można w nim między innymi zapisywać modele, drukować rysunki oraz importować i eksportować modele.

(6) Na wstążce znajdują się wszystkie polecenia i inne funkcje, które będą używane podczas tworzenia modelu. Możesz dostosować wstążkę do własnych potrzeb.

(7) Domyślnie pasek narzędzi szybkiego dostępu zawiera ikony skrótów do poleceń Zapisz, Cofnij, Ponów oraz Cofnij - historia. Można dostosować Pasek narzędzi szybkiego dostępu zgodnie z własnymi potrzebami.

(8) W prawym górnym rogu widać nazwę użytkownika oraz zielony symbol wskazujący, że użytkownik jest zalogowany, a licencja działa zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli zamiast zielonego symbolu znajduje się tam symbol zegara oznacza to, że użytkownik jest rozłączony od licencji online.

(9) Jeśli nie możesz znaleźć danego polecenia lub okna dialogowego, wyszukaj je w polu Szybkie uruchamianie.

(10) Panel boczny z prawej strony ekranu służy do sprawdzania instrukcji dotyczących aktualnie aktywnego polecenia wstążki, wyświetlania właściwości obiektów modelu, dodawania modeli referencyjnych i komponentów, dołączania chmur punktów, używania zapytań niestandardowych lub znajdowania bezpośredniego dostępu do usług Tekla Online services.

(11) Pasek narzędzi obsługi płaszczyzny roboczej służy do sterowania płaszczyzną roboczą, która jest używana w modelu.

(12) Pasek narzędzi Wyszukiwanie w modelu umożliwia szybkie wyszukiwanie obiektów w całym modelu lub w obrębie wybranych obiektów modelu.

(13) Przełączniki przyciągania umożliwiają kontrolę nad punktami, które można wskazać podczas tworzenia obiektów.

(14) Przełączniki wyboru określają, które obiekty można wybrać.

(15) Podczas tworzenia obiektów pasek stanu informuje, jak postępować i kiedy wskazywać punkty.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej