Kopiowanie i przesuwanie obiektów

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Kopiowanie i przesuwanie obiektów

Podstawowa funkcjonalność kopiowania i przesuwania obiektów działa tak samo w modelach i rysunkach. Obiekty można kopiować i przesuwać liniowo, z obrotem oraz z odbiciem lustrzanym.

Wskazówki do kopiowania i przesuwania obiektów

Dzięki kopiowaniu obiektów praca modelowania jest szybsza, wydajniejsza i bardziej spójna.

 • Kopiuj uważnie

  Należy uważnie skopiować obiekty i upewniać się, że są kopiowane zamierzone obiekty.

 • Kontrola nad kopiowaniem

  Najpierw po zapoznaniu się z przyciąganiem zalecamy używanie metody Kopiuj specjalnie - Liniowo - Wskaż w celu uzyskania większej kontroli nad kopiowaniem.

 • Porównuj skopiowane obiekty

  Wszelkie porównania między skopiowanymi obiektami należy wykonać przed rozpoczęciem numeracji. Numeracja działa jako ostateczne sprawdzenie.

 • Wybierz odpowiednie polecenie do kopiowania

  • Aby mieć pewność, że obiekt zostanie skopiowany w zamierzonej płaszczyźnie, należy skorzystać z polecenia Kopiuj specjalnie > Liniowo. Okna dialogowego Kopiuj - liniowo można użyć do sprawdzenia wprost, czy odległość kopiowania jest zgodna z zamierzonym kierunkiem i zaokrąglonymi wartościami.

  • Aby skopiować obiekty, takie jak zbrojenie, między podobnymi obiektami, skorzystaj z polecenia Kopiuj specjalnie > Do innego obiektu. Należy zawsze upewnić się, że obiekty, z których miało miejsce kopiowanie i obiekty, do których miało miejsce kopiowanie są podobnego typu i mają podobny kształt. Na przykład płyta wieloboczna i słup prostokątny mają różne typy uchwytów elementów, a ich czołowe płaszczyzny mają inny kształt i położenie.

  • Aby skopiować obiekty wokół określonej linii na płaszczyźnie roboczej, należy skorzystać z polecenia Kopiuj specjalnie > Obróć. Gdy używasz tego polecenia, kopiuj uważnie i zawsze sprawdzaj wynik. Jeśli wyniki są niezgodne z oczekiwaniami, kopiuj w mniejszych fragmentach, na przykład po jednym komponencie na raz.

  • Aby skopiować obiekty z jednego modelu do innego, należy skorzystać z polecenia Kopiuj specjalnie > Z innego modelu. Kopiowanie odbywa się na podstawie numerów faz w oryginalnym modelu. Pomyślne skopiowanie wymaga poprawnego ustawienia obiektów bez dodatkowych obiektów w określonej fazie modelu źródłowego. W przeciwnym razie kopiowane są wszystkie obiekty zawarte w fazie.

   Należy pamiętać, że w przypadku kopiowania obiektów z innego modelu kopiowane są tylko obiekty modelu. Rysunki nie są kopiowane.

  • Obiekt źródłowy kopiowania określa orientację obiektu.

   Gdy obiekty są kopiowane za pomocą polecenia Kopiuj, orientacja obiektu docelowego pozostaje taka sama jak orientacja obiektu źródłowego.

   Gdy obiekty są kopiowane za pomocą polecenia Kopiuj specjalnie > Do innego obiektu, orientacja obiektu jest określana względem wewnętrznego układu współrzędnych obiektu źródłowego i ta orientacja zostanie zamieniona do wewnętrznego układu współrzędnych obiektu docelowego.

   Komponenty użytkownika mają własną logikę orientacji obiektu. Dodanie komponentu w modelu może być prostsze niż użycie kopiowania, zwłaszcza w przypadku, gdy główna geometria obiektu docelowego różni się znacznie od geometrii obiektu źródłowego.

 • Duplikowanie obiektów

  Po skopiowaniu i przesunięciu sprawdź, czy wynik jest zgodny z oczekiwaniami i czy w modelu nie ma przypadkowo utworzonych duplikatów.

  Dwa obiekty są uznawane za duplikaty, jeśli mają te same właściwości i identyczną lokalizację. Tekla Structures wykonuje sprawdzenie w poszukiwaniu zdublowanych, nakładających się obiektów podczas kopiowania i przenoszenia obiektów lub tworzenia nowych obiektów w miejscu, w którym znajduje się już jakiś obiekt. W przypadku znalezienia duplikatów można wybrać, czy mają zostać zachowane, czy usunięte. W przypadku zachowania duplikatów będą one trudne do wykrycia w przyszłości.

  Opcja zaawansowana XS_​DUPLICATE_​CHECK_​LIMIT_​FOR_​COPY_​AND_​MOVE umożliwia zdefiniowanie maksymalnej liczby obiektów zaliczanych jako duplikaty podczas kopiowania lub przesuwania obiektów.

  Uwaga:

  Tekla Structures nie sprawdza występowania duplikatów przy kopiowaniu obiektów za pomocą narzędzia modelowania, np. komponentu Szyk obiektów (29).

 • Zespoły i zespoły betonowe

  W przypadku kopiowania lub przesuwania obiektów z zespołu lub zespołu betonowego Tekla Structures kopiuje w miarę możliwości strukturę zespołu. Przykładowo podzespoły są w przypadku znalezienia obiektu macierzystego kopiowane jako podzespoły.

  Podczas wybierania prawidłowej zawartości do skopiowania należy najpierw zastosować filtry wyboru modelu, a następnie przełączniki wyboru zespołu, elementu lub komponentu.

  Aby łatwo wybrać wszystkie obiekty w zespole lub zespole betonowym zgodnie z filtrem wyboru, naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt, a następnie kliknij dowolny obiekt w zespole lub zespole betonowym.

 • Obiekty rysunku

  Obiekty rysunku można kopiować i przesuwać między widokami rysunku o różnych skalach.

 • Zbrojenie i wykończenie powierzchni

  W przypadku kopiowania lub przesuwania zbrojenia lub wykończeń powierzchni z zamiarem dostosowania do elementu, do którego są kopiowane lub przesuwane:

  • Uchwyty zbrojenia lub wykończenia powierzchni muszą znajdować się w narożnikach elementu.

  • Elementy, między którymi wykonywane jest kopiowanie lub przesuwanie, muszą mieć taką samą liczbę narożników przekroju poprzecznego.

  • Elementy okrągłe muszą mieć takie same wymiary przekroju poprzecznego.

 • Sprawne kopiowanie i przesuwanie

  Istnieje możliwość pozostawienia otwartych okien dialogowych Przesuń i Kopiuj , jeśli mają być często używane.

  Po uruchomieniu polecenia Kopiuj - liniowo, Kopiuj - lustro, Kopiuj - obrót lub Przesuń - liniowo, Przesuń - lustro lub Przesuń - obrót przerwij polecenie i pozostaw otwarte okno dialogowe. Gdy chcesz kontynuować kopiowanie lub przesuwanie, kliknij okno dialogowe, aby je aktywować, i kontynuuj kopiowanie lub przesuwanie obiektów.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej