DXK_SYMBOLPATH

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

DXK_​SYMBOLPATH

Ta opcja zaawansowana musi być ustawiona w pliku inicjującym (.ini).

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla systemu i jest odczytywana z plików teklastructures.ini. Można to również ustawić lokalnie, patrz plik .ini środowiska (env_<environment_name>.ini). Zasadniczo nie ma potrzeby modyfikowania ustawień specyficznych dla systemu. Nie zmieniaj ich, jeśli nie jesteś administratorem.

Ta opcja zaawansowana wskazuje jeden lub więcej folderów zawierających biblioteki symboli programu Tekla Structures. Foldery te zawierają również pliki DWG używane w symbolach przyciągania i uchwytach. Kolejność folderów w zmiennej DXK_SYMBOLPATH jest istotna: W przypadku plików powielonych używany jest pierwszy znaleziony. Wszystkie pliki są odczytywane ze wszystkich zdefiniowanych folderów.

Zmienna DXK_SYMBOLPATH jest zdefiniowana w pliku inicjującym środowiska env_<environment_name>.ini, znajdującym się w folderze ..\Trimble\Tekla Structures\<version>\<environments>\<your_environment\ oraz w pliku inicjującym Tekla Structures teklastructures.ini znajdującym się w folderze ..\Tekla Structures\<version>\bin\.

Różne ścieżki folderów należy rozdzielić średnikami (;). Ścieżkę folderu należy zawsze zakończyć znakiem ukośnika lewego.

Przykład

Przykład z jednym folderem:

DXK_SYMBOLPATH=C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\symbols\

Przykład z kilkoma folderami:

DXK_SYMBOLPATH=%XS_FIRM%;%XSDATADIR%\environments\uk\General\symbols\;%XSDATADIR%\environments\common\symbols\

W drugim przykładzie w Tekla Structures najpierw są sprawdzane w folderze firmowym własne pliki symboli użytkownika, następnie pliki symboli w pliku symboli środowiska brytyjskiego, a na koniec pliki symboli w folderze symboli środowiska common. W przypadku istnienia powielonego pliku w Tekla Structures zostaje użyty pierwszy znaleziony plik.

Używanie folderu firmy dla obrazów i symboli

Można zdefiniować folder firmowy, w którym Tekla Structures zawsze wyszukuje obrazy i symbole. Po zapisaniu obrazów i symboli w tym folderze nie jest konieczne przenoszenie ich do innych folderów w przypadku zainstalowania nowej wersji Tekla Structures. Zainstalowanie nowej wersji nie powoduje zastąpienia plików w folderze firmowym. Aby uzyskać więcej informacji na temat definiowania folderu firmowego dla obrazów i symboli, zobacz Dodawanie symboli na rysunkach.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej