Właściwości wykończenia powierzchni na rysunkach

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Właściwości wykończenia powierzchni na rysunkach

Za pomocą ustawień we właściwościach wykończenia powierzchni można sprawdzić lub zmienić właściwości wykończenia powierzchni na rysunku.

Aby przejść do właściwości wykończenia powierzchni:

  • Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku, wybierz typ rysunku i przejdź do właściwości wykończenia powierzchni.
  • Na otwartym rysunku kliknij dwukrotnie ramkę widoku rysunku, a następnie wybierz Wykończenie powierzchni w drzewie opcji.
  • Na otwartym rysunku kliknij dwukrotnie tło rysunku, a następnie przejdź do właściwości wykończenia powierzchni.
  • Na otwartym rysunku kliknij dwukrotnie wykończenie powierzchni.
  • Na otwartym rysunku przejdź do okna Szybkie uruchamianie, zacznij wpisywać wykończenia powierzchni, a następnie wybierz z listy Właściwości wykończenia powierzchni na rysunku.

W poniższej tabeli wymieniono wszystkie właściwości wykończenia powierzchni na wszystkich poziomach właściwości (rysunek, widok, obiekt).

Ustawienie

Opis

Widoczność

Opcja Widoczne pokazuje wykończenia powierzchni na rysunku.

Opcja Niewidoczne ukrywa wykończenia powierzchni na rysunku.

Prezentacja

Umożliwia zdefiniowanie stylu przedstawienia wykończeń powierzchni. Dostępne opcje to Obrys, Dokładny, Forma warsztatowa, Symbol, Strefa graniczna i Strefa podstawowa.

Pokaż wzór

Definiuje, czy jest pokazywany wzór kreskowania.

Linie ukryte

Definiuje, czy są wyświetlane linie niewidoczne w elementach podrzędnych i sąsiednich.

Własne linie ukryte

Definiuje, czy są wyświetlane linie niewidoczne w elementach głównych.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej