Właściwości wzoru kreskowania wykończenia powierzchni (surfacing.htc)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Właściwości wzoru kreskowania wykończenia powierzchni (surfacing.htc)

Można zmienić właściwości wzorów kreskowania oddzielnie dla każdego typu wykończenia powierzchni.

Właściwości wzorów kreskowania są zdefiniowane w pliku surfacing.htc, który domyślnie znajduje się w katalogu ..\Tekla Structures\<wersja>\environments\common\system . Poza tym plikiem jest potrzeby plik kodów wykończenia powierzchni product_finishes.dat. Znajduje się on w tym samym folderze.

Jeśli użytkownik tworzy własny wzór kreskowania wykończenia powierzchni w swojej firmie, może zapisać pliki surfacing.htc i product_finishes.dat w folderze firmowym zdefiniowanym za pomocą opcji zaawansowanej XS_FIRM.

Uwaga:

Uwaga:

Po dokonaniu edycji pliku schematu należy ponownie otworzyć model, aby zastosować zmiany.

Składnia pliku surfacing.htc jest następująca:

Surfacing Type, Surfacing Code, Hatch name, Scale, [Color], [Automatic Scaling and Rotation]

Przykład:

1,MF,ANSI31,0.7

1,SMF,ANSI32,0.7

1,WT,ANSI33,0.7

1,HT,ANSI34,0.7

1,LSB,AR-SAND,0.7

2,SM1,CROSS,1.0

2,SM2,CHECKERED,1.0

3,TS3,FBBRICKC,1.0

4,FP,ANSI31,1.0

4,UP,ANSI32,1.0

Opcja

Opis

Typ wykończenia powierzchni

  • 1 = wykończenie powierzchni betonu

  • 2 = specjalna mieszanka

  • 3 = wykończenie płytkami ceramicznymi

  • 4 = wykończenie stali

Surface treatment code

Jest to skrótowiec używany na rysunkach i w raportach, na przykład MF oznacza Magnesium Float (paca magnezowa). W pliku product_finishes.dat znajduje się pełna lista kodów wykończenia powierzchni.

Nazwa kreskowania

Można sprawdzić nazwy wzorów kreskowania i powiązane z nimi wzory kreskowania. Aby to zrobić, przejdź na zakładkę Wypełnienie w obszarze właściwości elementu, wybierz wzór kreskowania na liście Typ i kliknij przycisk ... obok listy. Wybrany wzór kreskowania zostanie zaznaczony czerwoną ramką.

Scale

Scale (skala) jest wartością numeryczną, której Tekla Structures używa do skalowania kreskowania.

Color (opcjonalnie)

0 = czarny (domyślny)

1 = biały

2 = czerwony

3 = zielony

4 = niebieski

5 = niebieskozielony

6 = żółty

7 = magenta

120 = specjalny (ten kolor jest używany do odcieni szarości)

Kolor kreskowania określa szerokość linii na potrzeby drukowania. Jeśli kolor kreskowania nie zostanie zdefiniowany w pliku surfacing.htc, Tekla Structures użyje koloru zdefiniowanego na zakładce Wygląd w obszarze właściwości wykończenia powierzchni. Kolor i typ Linie widoczne dotyczy przodu wykończenia powierzchni, a Linie ukryte dotyczą jego tylnej strony.

Automatic Scaling and Rotation (Automatyczne skalowanie i obracanie) (opcjonalnie)

1 = prawda

0 = fałsz (domyślnie)

Was this helpful?
Wstecz
Dalej