Właściwości wymiarowania — zakładka Podzespoły (Wymiarowanie zintegrowane)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Właściwości wymiarowania — zakładka Podzespoły (Wymiarowanie zintegrowane)

Opcje na zakładce Podzespoły okna dialogowego Zespół - właściwości wymiarowania pozwalają wyświetlić i zmienić tworzone wymiary podzespołów oraz określić sposób ich tworzenia.

Należy pamiętać, że zawartość okna dialogowego zależy od typu rysunku i że nie wszystkie opcje opisane poniżej są dostępne dla wszystkich typów rysunków. Okno dialogowe jest wyświetlane w przypadku korzystania z typu wymiarowania Wymiary zintegrowane w wymiarach.

Opcja

Opis

Wymiaruj elementy wewnątrz podzespołów

Pozwala określić, czy elementy wewnątrz podzespołów mają być wymiarowane.

Tak powoduje utworzenie wymiarów wewnętrznych dla elementów wewnątrz podzespołów.

Nie sprawia, że wymiary wewnętrzne dla elementów wewnątrz podzespołów nie są tworzone.

Mierz pozycję podzespołu od

Pozwala zdefiniować pozycję, od której ma być mierzony podzespół.

Brak sprawia, że pozycja podzespołu nie jest mierzona.

Śruba sprawia, że pozycja podzespołu jest mierzona od śrub. Jeśli śruby nie znajdują się w podzespole lub nie można zmierzyć pozycji od śrub, Tekla Structures zmierzy pozycję podzespołu od punktu odniesienia.

Punkty skrajne sprawia, że pozycja podzespołu jest mierzona od strefy granicznej podzespołu.

Punkt referencyjny zmierzy pozycję podzespołu od punktu odniesienia.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej