Automatyczne definiowanie właściwości elementu rysunku

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Automatyczne definiowanie właściwości elementu rysunku

Można określić zawartość, która będzie wyświetlana w elemencie, oraz sposób pokazywania elementu.

Ograniczenia: Kolor osi można zmieniać jedynie na poziomie rysunku i widoku, a nie na poziomie obiektu. W przypadku osi w oknie dialogowym właściwości obiektu można określić tylko kolor. Typ linii osi elementu można dostosować za pomocą opcji zaawansowanej XS_CENTER_LINE_TYPE.

 1. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku i wybierz typ rysunku.
 2. Wczytaj właściwości rysunku, które są najbardziej zbliżone do potrzebnych.
 3. Rysunki pojedynczych elementów, zespołów i zespołów betonowych: Kliknij Tworzenie widoku w drzewie opcji po lewej stronie, wybierz widok i właściwości, które chcesz zmienić, a następnie kliknij Właściwości widoku..
 4. Kliknij Element.
 5. Na zakładce Zawartość wybierz sposób prezentacji elementu, określ, czy mają być pokazane linie niewidoczne, osie i linie odniesienia, oraz wskaż, które znaki dodatkowe mają być wyświetlane.

  Linia odniesienia to linia między punktami, z której jest tworzony element.

  Zwróć uwagę, że Strefa graniczna jest opcją przydatną w przypadku złożonych elementów ze strefą maksymalną, która zawiera dużą liczbę wielokątów spowalniających wyświetlanie rysunków, ponieważ Strefa graniczna przyspiesza wyświetlanie rysunków.

 6. Na zakładce Wygląd wybierz kolor i typ linii.

  Kolor osi można zmieniać jedynie na poziomie rysunku i widoku, a nie na poziomie obiektu. W przypadku osi w oknie dialogowym właściwości można określić tylko kolor, a nie typ. Typ linii osi elementu można dostosować za pomocą opcji zaawansowanej XS_CENTER_LINE_TYPE.

 7. Na zakładce Wypełnienie określ opcje wypełnienia elementów i przekrojów.
 8. W zależności od typu rysunku wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Rysunki pojedynczych elementów, zespołów i zespołów betonowych: Kliknij Zapisz, aby zapisać właściwości widoku. Następnie wróć do właściwości rysunku, klikając Zamknij.
  • Rysunki zestawcze: Kliknij OK, aby powrócić do właściwości rysunku.
 9. Kliknij Zapisz, aby zapisać właściwości rysunku, a następnie przycisk OK i utwórz rysunek.
Można również zmienić typ linii odniesienia elementu za pomocą opcji zaawansowanej XS_DRAWING_PART_REFERENCE_LINE_TYPE, a za pomocą opcji zaawansowanej XS_DRAWING_POINT_SCALE wyskalować punkty używane przez Tekla Structures do tworzenia linii odniesienia.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej