Wybieranie nowego układu dla rysunku

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Wybieranie nowego układu dla rysunku

W oknie dialogowym właściwości rysunku można wybrać, który układ będzie używany na rysunku. Można użyć nowego układu rysunku dla obecnie otwartego rysunku lub zapisać nowy układ rysunku do właściwości rysunku do wykorzystania w przyszłości.

 1. W zależności od sytuacji wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Na otwartym rysunku wybierz Właściwości > Rysunek na karcie Rysunek.
  • Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku i wybierz typ rysunku.
 2. Wczytaj właściwości rysunku, które są najbardziej zbliżone do potrzebnych.
 3. Kliknij Układ.
 4. Z listy Układ wybierz nowy układ.
 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zastosować i zapisać nowy układ na otwartym rysunku, kliknij Zmień.
  • Aby zapisać zmienione właściwości rysunku do późniejszego wykorzystania, należy kliknąć Zapisz.
 6. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe właściwości rysunku.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej